Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00362146/01 Świadczenie usług w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu lęborskiego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Deadlines:
Published : 22-08-2023 12:31:00
Placing offers : 30-08-2023 11:00:00
Offers opening : 30-08-2023 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.34 2023-08-22 12:31:00 Proceeding
2. Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie art. 125.docx docx 23.48 2023-08-22 12:31:00 Proceeding
2. Załącznik nr 2A do SWZ Oświadczenie z art. 125 podm udost zasoby.docx docx 31.76 2023-08-22 12:31:00 Proceeding
2. Załącznik nr 3 do SWZ Wzór umowy.pdf pdf 533.55 2023-08-22 12:31:00 Proceeding
2. Załącznik nr 4 do SWZ Wzór miesięcznej karty rozliczeniowej.doc doc 39.5 2023-08-22 12:31:00 Proceeding
2. Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 63.7 2023-08-22 12:31:00 Proceeding
2. Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz osób.doc doc 31.41 2023-08-22 12:31:00 Proceeding
2. SWZ_po zmianie.pdf pdf 554.95 2023-08-23 08:02:46 Proceeding
2. Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty_po zmianie.docx docx 29.3 2023-08-23 08:02:53 Proceeding
4. Zmiana treści SWZ.pdf pdf 197.92 2023-08-23 08:02:00 Public message
7. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 192.79 2023-08-30 13:13:00 Public message
11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona.pdf pdf 281.09 2023-09-04 13:53:07 Public message

Announcements

2023-09-04 13:53 Eliza Kruk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11. Informacja o wyb [...].pdf

2023-08-30 13:12 Eliza Kruk Informacja z otwarcia ofert

7. Informacja z otwa [...].pdf

2023-08-30 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 62100 zł
2023-08-23 08:02 Eliza Kruk Zmiana treści SWZ

4. Zmiana treści SWZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 279