Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IFS.271.23.2023 Remont budynku WDL w Łapczycy_2

ANNA KUŹNAR
Gmina Bochnia
Deadlines:
Published : 21-08-2023 13:59:00
Placing offers : 05-09-2023 10:00:00
Offers opening : 05-09-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PRZEDMIAR.pdf pdf 371.38 2023-08-21 13:59:00 Proceeding
STWIOR.pdf pdf 608.97 2023-08-21 13:59:00 Proceeding
WDL Łapczyca przedmiar.xls xls 98 2023-08-21 13:59:00 Proceeding
WDL Łapczyca przedmiar.xml xml 133.12 2023-08-21 13:59:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 394.11 2023-08-21 13:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1_formularz ofertowy.docx docx 20.69 2023-08-21 13:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2_oświadczenie z art. 125.docx docx 45.59 2023-08-21 13:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3_wykaz robót budowlanych.docx docx 36.67 2023-08-21 13:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4_wykaz osób.docx docx 18.17 2023-08-21 13:59:00 Proceeding
Załącznik nr 5_oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx docx 18.62 2023-08-21 13:59:00 Proceeding
Załącznik nr 6_zobowiązanie innego podmiotu.docx docx 26.21 2023-08-21 13:59:00 Proceeding
Załącznik nr 7_oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 16.95 2023-08-21 13:59:00 Proceeding
Załącznik nr 8_Projekt umowy.docx docx 61.51 2023-08-21 13:59:00 Proceeding
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 134.9 2023-08-21 13:59:00 Proceeding
Odpowiedzi na zapytania 1_z dn.30.08.2023_sig.pdf pdf 623.36 2023-09-01 14:32:41 Public message
Odpowiedzi na zapytania 2_z dn.01.09.2023_sig.pdf pdf 245.26 2023-09-01 14:32:41 Public message
Zdjecia_stolarka.pdf pdf 2456.05 2023-09-01 14:34:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 141.82 2023-09-05 13:20:41 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_sig.pdf pdf 403.14 2023-09-22 14:56:24 Public message

Announcements

2023-09-22 14:56 ANNA KUŹNAR W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-22 14:53 ANNA KUŹNAR W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2023-09-05 13:20 ANNA KUŹNAR W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-05 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.000.000,00 złotych brutto.
2023-09-01 14:34 ANNA KUŹNAR W załączeniu zdjęcia stolarki drzwiowej i okiennej

Zdjecia_stolarka.pdf

2023-09-01 14:32 ANNA KUŹNAR W załączeniu odpowiedzi na zapytania które wpłynęły w niniejszym postępowaniu

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 702