Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IN.271.7.2023 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy Gminy Mieleszyn w okresie od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.

Agnieszka Skalska
Gmina Mieleszyn
Deadlines:
Published : 17-08-2023 12:59:00
Placing offers : 31-08-2023 09:00:00
Offers opening : 31-08-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db9f0a-e9f4-3ede-9fc8-170011dbe340-1.pdf pdf 143.11 2023-08-17 12:59:00 Proceeding
Projekt_umowy.pdf pdf 360.48 2023-08-17 12:59:00 Proceeding
SWZ IN 271 7 2023.pdf pdf 704.62 2023-08-17 12:59:00 Proceeding
ZAŁ6. Uchwała XXXVI 246 2022.pdf pdf 459.22 2023-08-17 12:59:00 Proceeding
załaczniki od 1 do 7.docx docx 39.98 2023-08-17 12:59:00 Proceeding
Załącznik nr 8.pdf pdf 44.79 2023-08-17 12:59:00 Proceeding
Załącznik nr 9.pdf pdf 96.97 2023-08-17 12:59:00 Proceeding
Załącznik nr 10.pdf pdf 142.85 2023-08-17 12:59:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 207.4 2023-08-31 09:23:36 Public message
informacja o wyborze oferty na stronę.pdf pdf 224.69 2023-09-06 07:45:47 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 183.43 2023-08-31 09:00:00 Public message

Announcements

2023-09-06 07:45 Agnieszka Skalska Wybór oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-31 09:23 Agnieszka Skalska Informacja o otwartych ofertach

informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-31 09:00 Buyer message Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi: 810 000,00 zł brutto.

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 345