Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa opróżniania zbiorników i transport ścieków z Z/I Dylów A, Z/I Gotartów, SP Wola Kruszyńska, SP Ostrzeszów, SP Teklinów II / 2023

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 14-08-2023 09:58:00
Placing offers : 19-09-2023 10:00:00
Offers opening : 19-09-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.zip zip 84.96 2023-08-14 09:58:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 181.57 2023-08-14 09:58:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 373.35 2023-08-14 09:58:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 234.06 2023-08-14 09:58:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy (zadanie nr 1).pdf pdf 134.97 2023-08-14 09:58:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy (zadanie nr 2).pdf pdf 165.34 2023-08-14 09:58:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy (zadanie nr 1).pdf pdf 272.1 2023-08-14 09:58:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy (zadanie nr 2).pdf pdf 287.13 2023-08-14 09:58:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 16.02 2023-08-14 09:58:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.08 2023-08-14 09:58:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 38 2023-08-14 09:58:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie JEDZ.docx docx 17.43 2023-08-14 09:58:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 25.96 2023-08-14 09:58:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.49 2023-08-14 09:58:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.37 2023-08-14 09:58:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 106.63 2023-09-19 11:04:40 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA ZADANIE 2,4,5,6.pdf pdf 55.6 2023-09-27 13:28:28 Public message
Informacja o wyniku postępowania zadanie nr 1,3.pdf pdf 62.81 2023-10-06 11:51:59 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 186.81 2023-10-27 09:41:49 Public message

Announcements

2023-10-27 09:41 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-10-06 11:51 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania zadanie nr 1,2

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-09-27 13:28 Małgorzata Podsiadła UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 2,4,5,6

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

2023-09-19 11:04 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-09-19 10:00 Buyer message Kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 329 820,00 zł netto/ 356 205,60 zł brutto.
Z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - 237 600,00 zł netto/ 256 608,00 zł brutto,
Zadanie nr 2 - 15 120,00 zł netto/ 16 329,60 zł brutto,
Zadanie nr 3 - 63 000,00 zł netto/ 68 040,00 zł brutto,
Zadanie nr 4 - 9 000,00 zł netto/ 9 720,00 zł brutto,
Zadanie nr 5 - 4 500,00 zł netto/ 4 860,00 zł brutto,
Zadanie nr 6 - 600,00 zł netto/ 648,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 582