Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 15/2023 Leasing zwrotny operacyjny dla nowych przedmiotów zamówienia: samochodu dostawczego i myjki ciśnieniowej

Angelika Gajewska
Bio Star Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 11-08-2023 13:46:00
Placing offers : 01-09-2023 10:00:00
Offers opening : 01-09-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Bio Star Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bogusława IV 15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia na "Leasing zwrotny operacyjny  dla nowych przedmiotów zamówienia: samochodu dostawczego i myjki ciśnieniowej",w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - leasing zwrotny-sig.pdf pdf 664.4 2023-08-11 13:46:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 138.24 2023-08-11 13:46:00 Proceeding
Dokumenty finansowe Zamawiającego.zip zip 4496.63 2023-08-11 13:46:00 Proceeding
Samochód dostawczy- specyfikacja.zip zip 8730.49 2023-08-11 13:46:00 Proceeding
Karta katalogowa myjka.pdf pdf 846.76 2023-08-11 13:46:00 Proceeding
Zgloszenia Podmiotow.pdf pdf 80.6 2023-08-11 13:46:07 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 1-sig.pdf pdf 344.82 2023-08-17 13:16:05 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 35.79 2023-08-21 13:33:52 Public message
Pytania i odpowiedzi nr 2. ZP 15-sig.pdf pdf 347.77 2023-08-22 12:57:44 Public message
SWZ KOREKTA - leasing zwrotny-sig.pdf pdf 667.1 2023-08-22 12:57:44 Public message
Załączniki do SWZ - edytowalne..docx docx 38.5 2023-08-22 12:57:44 Public message
Umowa ZP 10-2013 z dn. 13.07.2023.pdf pdf 649.3 2023-08-22 12:57:44 Public message
Umowa ZP 11-2023 z dn. 27.07.2023.pdf pdf 395.51 2023-08-22 12:57:44 Public message
Pytania i odpowiedzi nr 3 -leasing zwrotny-sig.pdf pdf 337.61 2023-08-23 14:40:52 Public message
Pytania i odpowiedzi nr 4.-sig.pdf pdf 304.89 2023-08-25 13:44:17 Public message
SWZ KOREKTA - leasing zwrotny-sig z dn. 25.08.2023.pdf pdf 667.15 2023-08-25 13:44:17 Public message
Załączniki do SWZ - edytowalne - 25.08.2023.docx docx 38.98 2023-08-31 13:23:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 379.2 2023-09-01 14:08:56 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty - leasing zwrotny-sig.pdf pdf 341.18 2023-09-06 14:33:16 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 72.01 2023-09-25 10:01:42 Public message

Announcements

2023-09-25 10:01 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-09-06 14:33 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2023-09-01 14:08 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-01 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia dysponuje kwotą 136 000,00 zł brutto
2023-08-31 13:23 Angelika Gajewska Zamawiający na prośbę Wykonawców zamieszcza edytowalną wersję załączników uwzględniającą korekty SWZ wynikające z zapytań.

Załączniki do SWZ - [...].docx

2023-08-25 13:44 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 23.08.2023 r. i 24.08.2023 r. wraz z Korektą SWZ .

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

SWZ KOREKTA - leasi [...].pdf

2023-08-23 14:40 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-08-22 12:57 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 17.08.2023 r. i 18.08.2023 r. wraz z Korektą SWZ .

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

SWZ KOREKTA - leasi [...].pdf

Załączniki do SWZ - [...].docx

Umowa ZP 10-2013 z d [...].pdf

Umowa ZP 11-2023 z [...].pdf

2023-08-21 13:33 Angelika Gajewska W związku z wpłynięciem w dniu 17.07.2023 r. pytań i wniosków do przedmiotowego postępowania Zamawiający informuje, że w chwili obecnej przygotowuje odpowiedzi na niniejsze pytania i wnioski.
Jednocześnie informuję, zmianie ulegnie termin składania ofert. Nowy termin składania ofert to 1 września 2023 r. godzina 10:00.
W załączeniu Zamawiający przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Odpowiedzi na pytania i wniosku zostaną udzielone niezwłocznie.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-08-17 13:16 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 499