Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00346324/01 Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd etap II oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Ujeździe osiedle Goj.

Zamówienia Publiczne
Gmina Ujazd
Deadlines:
Published : 09-08-2023 09:06:00
Placing offers : 28-08-2023 08:00:00
Offers opening : 28-08-2023 08:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załączniki_SWZ.zip zip 1385.81 2023-08-09 09:06:00 Proceeding
WP- TAURON- oś.Goj.pdf pdf 305.96 2023-08-09 09:06:00 Proceeding
PFU II WOD KAN, 2022 listopad.pdf pdf 1927.73 2023-08-09 09:06:00 Proceeding
SWZ_gosp_wodna_Goj_Sieroniowice_Janków.pdf pdf 1308.01 2023-08-09 09:06:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 08db9808-b35f-489f-da5d-7d001113b55d.pdf pdf 132.95 2023-08-09 09:06:00 Proceeding
SWZ_PPU_Goj_Sieroniowice_Janków.pdf pdf 908.12 2023-08-09 09:06:00 Proceeding
Operat wodnoprawny-stacja wodoc.Sieroniowice.zip zip 4502.27 2023-08-09 09:06:00 Proceeding
Dodatek_Dokum_Hydrogeologicznej.zip zip 32758.07 2023-08-09 09:06:00 Proceeding
1. wyjaśnienia_SWZ_11.08.2023.pdf pdf 243.85 2023-08-11 10:42:37 Public message
Załącznik nr 1-druk oferty_11.08.2023.docx docx 61.37 2023-08-11 10:42:37 Public message
2. wyjaśnienia_zmiana_SWZ_17.08.2023.pdf pdf 252.54 2023-08-17 13:19:52 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_08db9f0c-cbcb-d480-5612-0800101b5d8a.pdf pdf 38.93 2023-08-17 13:19:52 Public message
2. zmiana-SWZ_gosp_wodna_Goj_Sieroniowice_Janków_17.08.2023.pdf pdf 1305.34 2023-08-17 13:19:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert-28.08.2023.pdf pdf 243.49 2023-08-28 09:24:55 Public message
informacja o wyborze oferty-ust.2.www.pdf pdf 470.11 2023-08-31 13:22:14 Public message

Announcements

2023-08-31 13:22 Zamówienia Publiczne Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-28 09:24 Zamówienia Publiczne Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-28 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3.320.000,00 zł
2023-08-17 13:19 Zamówienia Publiczne Działając w oparciu o art. 271, 284 i 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i modyfikacją SWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert.

2. wyjaśnienia_zmian [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2. zmiana-SWZ_gosp_w [...].pdf

2023-08-11 10:42 Zamówienia Publiczne Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, udostępniono poprawiony plik o nazwie "Załącznik nr 1 - druk oferty_11.08.2023".

1. wyjaśnienia_SWZ_1 [...].pdf

Załącznik nr 1-druk [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 856