Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.10.2023 „Dowożenie i opieka podczas przewozu uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych w okresie od 1 września 2023 r. do 23 czerwca 2024 r.”

Marcin Raczkiewicz
Gmina Suchy Dąb
Deadlines:
Published : 07-08-2023 13:39:00
Placing offers : 16-08-2023 09:15:00
Offers opening : 16-08-2023 09:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP.pdf pdf 99.36 2023-08-07 13:39:00 Proceeding
SWZ ZP_271_10_2023.docx docx 81.2 2023-08-07 13:39:00 Proceeding
SWZ ZP_271_10_2023.pdf pdf 712.08 2023-08-07 13:39:00 Proceeding
Zał nr 5 Wykaz osób.docx docx 32.45 2023-08-07 13:39:00 Proceeding
Zał nr 3 Przesłanki wykluczenia.docx docx 20.45 2023-08-07 13:39:00 Proceeding
Zał nr 1 Formularz oferty.docx docx 23.9 2023-08-07 13:39:00 Proceeding
Zał nr 2 Wzór umowy.docx docx 26.62 2023-08-07 13:39:00 Proceeding
Zał nr 4 Umowa powierzenie danych.docx docx 20.86 2023-08-07 13:39:00 Proceeding
Zał nr 6 Wzór zobowiązania.docx docx 14.78 2023-08-07 13:39:00 Proceeding
Zał nr 7 Spełnienie warunków udziału.docx docx 17.67 2023-08-07 13:39:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert ZP.271.10.2023.pdf pdf 368.41 2023-08-16 12:09:18 Public message
Unieważnienie postępowania BZP.pdf pdf 50.53 2023-08-22 10:15:16 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZP.271.10.2023.pdf pdf 359.82 2023-08-22 10:15:16 Public message

Announcements

2023-08-22 10:15 Marcin Raczkiewicz Informacja o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

2023-08-16 12:09 Marcin Raczkiewicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-16 09:15 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 203156,50 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 473