Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 11/PZP/2023 Pranie (wodne i chemiczne) bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz innego asortymentu

Deadlines:
Published : 07-08-2023 12:18:00
Placing offers : 16-08-2023 09:00:00
Offers opening : 16-08-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1248.08 2023-08-07 12:18:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ.doc doc 30.5 2023-08-07 12:18:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ.pdf pdf 370.12 2023-08-07 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.doc doc 17.5 2023-08-07 12:18:00 Proceeding
załącznik nr 3 do Umowy.doc doc 27 2023-08-07 12:18:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 23.12 2023-08-07 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 14.68 2023-08-07 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.doc doc 19.5 2023-08-07 12:18:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ.doc doc 35.5 2023-08-07 12:18:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ.pdf pdf 473.12 2023-08-07 12:18:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 76.73 2023-08-17 08:28:18 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 75.55 2023-08-18 11:31:14 Public message

Announcements

2023-08-18 11:31 Mariusz Sykała W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. niniejszego postępowania.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-17 08:28 Mariusz Sykała W załączniku informacja z otwarcia ofert dot. niniejszego postępowania.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-16 09:00 Buyer message Zamawiający Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, Pranie (wodne i chemiczne) bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz innego asortymentu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć następującą kwotę (brutto) 334.000 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 251