Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.2023.8.4 ZP.2023.8.4Sukcesywna (realizowana etapami) dostawa leków i materiałów medycznych oraz laboratoryjnych – ODCZYNNIKI BIOCHEMICZNE KOMPATYBILNE DO APARATU CM-250 na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku

Deadlines:
Published : 08-08-2023 17:34:00
Placing offers : 16-08-2023 13:00:00
Offers opening : 16-08-2023 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula RODO 2023.8.4.pdf pdf 856.89 2023-08-08 17:34:00 Proceeding
Oświadczenia Wykonawcy 2023.8.4.pdf pdf 450.27 2023-08-08 17:34:00 Proceeding
Wzór umowy 2023.8.4.pdf pdf 806.43 2023-08-08 17:34:00 Proceeding
Wzór umowy 2023.8.4.pdf pdf 806.43 2023-08-08 17:34:00 Criterion
Klauzula RODO 2023.8.4.pdf pdf 856.89 2023-08-08 17:34:00 Criterion
Oświadczenia Wykonawcy 2023.8.4.pdf pdf 450.27 2023-08-08 17:34:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 ALAT met IFCC liniowość 350U/L 200ml - 5 pkg. - (0)
2 Albumina met.kolorymetryczna z BCP,liniowość 5g/dl 720ml - 1 pkg. - (0)
3 Amylaza-met. Z CNPG-3,liniowość 2000U/L 30ml - 3 pkg. - (0)
4 ASPAT met. IFCC,liniowość 350U/L 200ml - 5 pkg. - (0)
5 Białko – met.biuretowa , liniowość 10g/dl 720ml - 1 pkg. - (0)
6 Bilirubina całkowita met.z DIAZO,liniowość 30mg/dl 240ml - 2 pkg. - (0)
7 Cholesterol całk.met.CHOD/POD,liniowość450 mg/dl 400ml - 3 pkg. - (0)
8 Fosfataza zasadowa met. Z DEA, liniowośc do 1200U/L 100ml - 2 pkg. - (0)
9 GGTP met. kinetyczna z karboksypeptydazą,liniowość 1200U/L 100ml - 3 pkg. - (0)
10 Glukoza met.GOD/POD,liniowość 450mg/dl 1000ml - 3 pkg. - (0)
11 Cholesterol HDL met. Daiichi enzymatyczno-kolorymetryczna, liniowość min. 200 mg/dl 80ml - 6 pkg. - (0)
12 Kreatynina met.JAFFE liniowość 20mg/dl 250ml - 4 pkg. - (0)
13 kwas moczowy urykaza i peroksydaza,liniowość 20mg/dl 250ml - 3 pkg. - (0)
14 Magnez ,met. z błękitem ksylidowym 100ml - 4 pkg. - (0)
15 Mocznik met. Z ureazą,GLDH,liniowość 300mg/dl 500ml - 2 pkg. - (0)
16 Trójglicerydy met.z GPO,liniowość 1000mg/dl 400ml - 3 pkg. - (0)
17 Wapń met. z Arsenazo III,liniowość 15mg/dl 200ml - 3 pkg. - (0)
18 Żelazo met z Ferenem,liniowość 1000ug/dl 120ml - 3 pkg. - (0)
19 CRP met. Immunoturbidymetryczna,kalibracja wielopunktowa 60ml - 6 pkg. - (0)
20 Multikontrola Standatrol S-E 2 6x5ml - 5 pkg. - (0)
21 PCR Control N 1x2ml - 4 pkg. - (0)
22 PCR Calibrator 8x2ml - 3 pkg. - (0)
23 Multikalibrator A Plus 2x3ml - 5 pkg. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2624 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin dostawy sukcesywnej - Do 3 dni roboczych od dnia przekazania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Czas obowiązywania umowy - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie dłużej, niż do czasu wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Umowa - Proszę zapoznać się z załączonym wzorem umowy i wpisać „Akceptuję"

Wzór umowy 2023.8.4. [...].pdf

(0)
7 Informacja RODO - Proszę zapoznać się z załączoną informacją i wpisać "Zapoznałam/em się"

Klauzula RODO 2023.8 [...].pdf

(0)
8 Oświadczenia Wykonawcy - W załączeniu należy dodać oświadczenie podpisane i opieczętowane przez osobę reprezentującą Wykonawcę (wystarczy skan oryginału). Jeżeli formularz podpisuje pełnomocnik, to do oferty należy dodać pełnomocnictwo (wystarczy skan oryginału) Attachment required

Oświadczenia Wykonaw [...].pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 248