Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA.26.15.2023 Zakup wraz z dostawą środków czystości dla Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego oraz jednostek zarządzanych.

Deadlines:
Published : 04-08-2023 11:39:00
Placing offers : 11-08-2023 12:00:00
Offers opening : 11-08-2023 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.8 2023-08-04 11:39:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1274.49 2023-08-04 11:39:00 Proceeding
Załączniki 1-10 do SWZ.zip zip 727.09 2023-08-04 11:39:00 Proceeding
Odpowedzi na pytania.pdf pdf 130.99 2023-08-08 13:00:26 Public message
Zał. nr 5 do SWZ-aktualnie obowiązujący.xlsx xlsx 39.76 2023-08-08 13:00:26 Public message
Zmiana treści SWZ DA.26.15.2023.pdf pdf 248.19 2023-08-09 10:28:58 Public message
Zał. nr 5 do SWZ-aktualnie obowiązujący 09.08.2023.xlsx xlsx 39.81 2023-08-09 10:30:23 Public message
Odpowiedzi na zapytanie wykonawcy 09.08.2023.2.pdf pdf 120.22 2023-08-09 14:58:03 Public message
Zał. nr 5 do SWZ-aktualnie obowiązujący 09.08.2023 (2).xlsx xlsx 39.68 2023-08-09 14:58:03 Public message
Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 228.11 2023-08-11 13:02:02 Public message
Informacja o uniewaznieniu postępowania.pdf pdf 64.45 2023-08-22 13:36:56 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 60.89 2023-08-25 11:01:59 Public message

Announcements

2023-08-25 11:05 Zamówienia Publiczne Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający na podstawie art. 255 pkt.6 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) unieważnił postępowanie ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.2023-08-25 11:01 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania.

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2023-08-22 13:36 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o uniewaz [...].pdf

2023-08-11 13:02 Zamówienia Publiczne Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożony [...].pdf

2023-08-11 12:00 Buyer message Kwota jaka Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 210 000 zł brutto
2023-08-09 14:58 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Zał. nr 5 do SWZ-akt [...].xlsx

2023-08-09 10:30 Zamówienia Publiczne zmodyfikowany zał. nr 5 do SWZ

Zał. nr 5 do SWZ-akt [...].xlsx

2023-08-09 10:28 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ

Zmiana treści SWZ DA [...].pdf

2023-08-08 13:00 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

Odpowedzi na pytania [...].pdf

Zał. nr 5 do SWZ-akt [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 293