Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PNS 7/2023 PNS 7/2023 Zakup energii elektrycznej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Charzykowach w okresie 01.01.2024r.do 31.12.2024 r.

Deadlines:
Published : 04-08-2023 10:04:00
Placing offers : 25-08-2023 12:00:00
Offers opening : 25-08-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ PNS 7_23.pdf pdf 1174.13 2023-08-04 10:04:00 Proceeding
1. Zał. nr 1 do SWZ - wykaz PPE.xlsx xlsx 30.08 2023-08-04 10:04:00 Proceeding
2. Zał. nr 2 do SWZ-Formularz oferty.doc doc 82.5 2023-08-04 10:04:00 Proceeding
3. Zał. nr 3 do SWZ-For. Kalk. Cen..doc doc 48.5 2023-08-04 10:04:00 Proceeding
4. Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 20.63 2023-08-04 10:04:00 Proceeding
5. Zał. nr 5 do SWZ-wykaz dostaw.doc doc 34 2023-08-04 10:04:00 Proceeding
6. Zał. nr 6 do SWZ-Projekt. posta. um..docx docx 52.94 2023-08-04 10:04:00 Proceeding
7. Zał. nr 1 do umowy.xlsx xlsx 30.05 2023-08-04 10:04:00 Proceeding
8. Zał. nr 2 do Umowy.doc doc 50 2023-08-04 10:04:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie nr. 1 z dnia 10.08.23 r..pdf pdf 440.39 2023-08-11 09:44:31 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 424.57 2023-08-28 10:01:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #802297.pdf pdf 38.17 2023-08-25 12:55:18 Public message

Announcements

2023-10-10 07:08 GZGK Chojnice Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Unieważniono postępowanie ponieważ oferowana wartość usługi przekraczała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania.
2023-08-28 10:01 GZGK Chojnice Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-08-28 08:37 GZGK Chojnice Zamawiający koryguje informację dotyczącą szacowania wartość zamówienia. Prawidłowa szacunkowa wartość zamówienia to 1.230.000,00 zł.
2023-08-25 12:55 GZGK Chojnice Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-25 12:00 Buyer message 1.000.000 PLN
2023-08-11 09:44 GZGK Chojnice Odpowiedź na pytanie z dnia 10.08.2023 r.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)

The number of page views: 324