Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z Z/I w Dylowie A / 2023

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 02-08-2023 09:54:00
Placing offers : 16-08-2023 11:00:00
Offers opening : 16-08-2023 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.zip zip 83.91 2023-08-02 09:54:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.23 2023-08-02 09:54:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 361.6 2023-08-02 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ-Formularz ofertowy.xlsx xlsx 15.28 2023-08-02 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy z załącznikami.zip zip 602.59 2023-08-02 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.97 2023-08-02 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.95 2023-08-02 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 39.5 2023-08-02 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie na podst. art. 125.docx docx 18.73 2023-08-02 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 26.07 2023-08-02 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.69 2023-08-02 09:54:00 Proceeding
20230630_072112.jpg jpg 8816.07 2023-08-10 14:47:42 Public message
20230630_072121.jpg jpg 9507.78 2023-08-10 14:47:42 Public message
Odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 78.72 2023-08-10 14:47:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert platforma.pdf pdf 57.58 2023-08-16 14:18:41 Public message
Informacja o wyniku platforma.pdf pdf 65.92 2023-08-18 14:24:35 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 110.38 2023-09-04 13:51:21 Public message

Announcements

2023-09-04 13:51 Barbara Dąbrówka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-08-18 14:24 Barbara Dąbrówka Informacja o wyniku postępowania.

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-08-16 14:18 Barbara Dąbrówka Informacja o złożonych ofertach.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-16 12:09 Barbara Dąbrówka The message was withdrawn by the Buyer.
2023-08-16 11:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 13 992 000,00 zł netto/ 15 111 360,00 zł gross z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - 6 996 000,00 zł netto/ 7 555 680,00 zł brutto,
Zadanie nr 2 - 6 996 000,00 zł netto/ 7 555 680,00 zł brutto.
2023-08-10 14:47 Gabriela Watała Odpowiedzi na zapytania

20230630_072112.jpg

20230630_072121.jpg

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 630