Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/SM/29/2023 Zakup sprzętu medycznego: rejestrator holterowski, aparat do laseroterapii, aparat do krioterapii, aparat EKG, aparat KTG, narzędzia chirurgiczne i wyposażenie defibrylatora

Deadlines:
Published : 31-07-2023 12:14:00
Placing offers : 08-08-2023 09:00:00
Offers opening : 08-08-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.87 2023-07-31 12:14:00 Proceeding
SWZ_ZP_SM_29_2023.pdf pdf 473.89 2023-07-31 12:14:00 Proceeding
Załącznik nr 1 SPOZ .docx docx 47.05 2023-07-31 12:14:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Projektowane postanowienia umowy .pdf pdf 203.13 2023-07-31 12:14:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.docx docx 26.63 2023-07-31 12:14:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ .docx docx 20.56 2023-07-31 12:14:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 614.18 2023-08-04 11:06:33 Public message
Pytania i Odpowiedzi 2.pdf pdf 213.89 2023-08-04 15:04:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert - szprzęt medyczny.pdf pdf 243.57 2023-08-08 11:06:03 Public message
informacja o wyborze ofert.pdf pdf 103.97 2023-08-10 14:29:12 Public message

Announcements

2023-08-10 14:29 Katarzyna Młynarczyk Informacja o wyborze ofert.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-08 11:06 Katarzyna Młynarczyk Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-08 09:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 117 417,49 zł brutto.
2023-08-04 15:04 Magda Pietras Zamawiający przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z ich odpowiedziami (cz.2)

Pytania i Odpowiedzi [...].pdf

2023-08-04 11:06 Katarzyna Młynarczyk Zamawiający przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z ich odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 462