Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.271.20.2023 Modernizacja infrastruktury edukacyjno-społecznej w Gminie Cegłów.

Agnieszka Płochocka
Gmina Cegłów
Deadlines:
Published : 26-07-2023 15:36:00
Placing offers : 11-08-2023 12:00:00
Offers opening : 11-08-2023 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu-IZP.271.20.2023.pdf pdf 122.13 2023-07-26 15:36:00 Proceeding
SWZ -IZP.271.20.2023-DU.pdf pdf 518.5 2023-07-26 15:36:00 Proceeding
Załacznik Nr 6 do SWZ.docx docx 106.87 2023-07-26 15:36:00 Proceeding
Załączniki Nr 1 2 3 4 5 8 do SWZ.docx docx 64.24 2023-07-26 15:36:00 Proceeding
Załacznika Nr 7 do SWZ.zip zip 102505.3 2023-07-26 15:36:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert-IZP.271.20.2023.pdf pdf 167.26 2023-08-11 13:05:21 Public message
unieważnienie Cz. 1-IZP.271.20.2023-DU.pdf pdf 237.88 2023-08-22 10:15:44 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty- IZP.271.20.2023-cz.2-DU.pdf pdf 247.6 2023-08-31 15:49:11 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oferta Hydratec cz I i II.zip zip 991.59
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
gwar 727500128709 C1.pdf pdf 72.05
gwar 727500128710 C2.pdf pdf 72.23
ofertapodpisana.pdf pdf 753.27
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
transfer_20230810- WADIUM.pdf pdf 33.06
Załączniki Nr 1 (2) (1).pdf pdf 250.55
Załączniki Nr 2 (1).pdf pdf 257.24
Załączniki Nr 5 (1).pdf pdf 249.24
Załączniki potwierdzające udział w postępowaniu (1).pdf pdf 862.64
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
oferta- Cegłów.pdf pdf 8349.93

Announcements

2023-08-31 15:49 Agnieszka Płochocka Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja infrastruktury edukacyjno-społecznej w Gminie Cegłów.
Cz. 1- Modernizację budynku szkoły podstawowej w Cegłowie z elementami infrastruktury przyległej
Cz. 2 – Modernizacja budynku ,,Huta Kultury" w Hucie Kuflewskiej.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU

Działając na podstawie art. 253 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) dalej zwaną ustawą Pzp, Zamawiający informuje, że wybiera najkorzystniejszą ofertę, tj.:

Część 2:

Nr 3: FASON Marcin Garbus
Olszyc-Folwark 20
NIP 821-253-34-61
REGON:142046584
,która otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100 pkt

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2023-08-22 10:15 Agnieszka Płochocka Dotyczy: Modernizacja infrastruktury edukacyjno-społecznej w Gminie Cegłów
Część 1

Zamawiający w załączeniu zamieszcza informacje o unieważnieniu postępowania w cz. 1.

Pozdrawiam
Agnieszka Płochocka

unieważnienie Cz. 1- [...].pdf

2023-08-11 13:06 Agnieszka Płochocka Zamawiający udostępnia ofert na podstawie art. 74 ust. 2 pkt 1 PZP
2023-08-11 13:05 Agnieszka Płochocka Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja infrastruktury edukacyjno-społecznej w Gminie Cegłów.
Cz. 1- Modernizację budynku szkoły podstawowej w Cegłowie z elementami infrastruktury przyległej
Cz. 2 – Modernizacja budynku ,,Huta Kultury" w Hucie Kuflewskiej.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Podstawa prawna: Art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-11 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: cz.1- 3 500 000,00 zł brutto, cz. 2- 2 000 000,00 zł. brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 597