Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ALGAWA/1/K-R/2023 Zakup energii elektrycznej dla GPU Algawa Sp. z o.o

Deadlines:
Published : 25-07-2023 12:35:00
Placing offers : 07-08-2023 09:00:00
Offers opening : 07-08-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 169.68 2023-07-25 12:35:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 790.15 2023-07-25 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 23.38 2023-07-25 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Tabela zużycia.xlsx xlsx 78.8 2023-07-25 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dot braku podstaw wykluczenia.docx docx 14.67 2023-07-25 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - posiadana umowa OSD.docx docx 14.39 2023-07-25 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz dostaw.docx docx 15.44 2023-07-25 12:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy.docx docx 22.54 2023-07-25 12:35:00 Proceeding
Zestawienie ofert.pdf pdf 28.44 2023-08-07 10:02:00 Public message
Inf. o wyborze oferty.pdf pdf 35.57 2023-08-11 10:39:36 Public message
08dbb9ba-b5cc-46e0-fb2f-6c0011a59508.pdf pdf 66.24 2023-09-20 14:33:11 Public message

Announcements

2023-09-20 14:33 Aleksandra Wilińska Ogłoszenie o wyniku postępowania

08dbb9ba-b5cc-46e0-f [...].pdf

2023-08-11 10:39 Aleksandra Wilińska Informacja o wyborze oferty

Inf. o wyborze ofert [...].pdf

2023-08-07 10:02 Aleksandra Wilińska Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2023-08-07 09:00 Buyer message 931 669,94 zł netto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 269