Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.39.2023 Remont nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287034P – Al. Kasztanowa w m. Osiniec i Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno Ogłoszenie nr 2023/BZP 00322087/01 z dnia 2023-07-24

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 24-07-2023 13:59:00
Placing offers : 09-08-2023 09:00:00
Offers opening : 09-08-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2023 BZP 00322087 01 z dnia 2023-07-24.pdf pdf 116.2 2023-07-24 13:59:00 Proceeding
SWZ_24.07.2023 Osiniec Szczytniki.pdf pdf 540 2023-07-24 13:59:00 Proceeding
umowa_wzór.pdf pdf 421.6 2023-07-24 13:59:00 Proceeding
załączniki_edytowalne.doc doc 181 2023-07-24 13:59:00 Proceeding
PT+SST.zip zip 92872.42 2023-07-24 13:59:11 Proceeding
zestawienie-ofert.pdf pdf 234.19 2023-08-09 13:28:25 Public message
wybór_oferty_29.08.2023.pdf pdf 443.54 2023-08-29 14:05:34 Public message

Announcements

2023-08-29 14:05 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Remont nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287034P – Al. Kasztanowa
w m. Osiniec i Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno
Zamówienie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) dalej Pzp, zawiadamia,
że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

TRANSBRUK Marek Begier Spółka Komandytowo-Akcyjna
ul. Polna 1B, 62-330 Nekla
która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00

wybór_oferty_29.08.2 [...].pdf

2023-08-09 13:28 Krzysztof Kaźmierski Zestawienie złożonych ofert w załączniku

zestawienie-ofert.pd [...].pdf

2023-08-08 15:01 Krzysztof Kaźmierski Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 222 ust 4 pzp informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 521 638,15 zł gross która stanowi DOFINANSOWANIE Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zadania polegajace wyłacznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych w województwie wielkopolskim w 2023 r.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 420