Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/2023 „Dostawa aparatury oraz sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu” (powtórzenie unieważnionych części zamówienia sprawa 1/2023)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Deadlines:
Published : 02-08-2023 11:00:00
Placing offers : 11-08-2023 10:00:00
Offers opening : 11-08-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU 08db9329-76f2-d714-da5d-7d001113a9b3.pdf pdf 185.92 2023-08-02 11:00:00 Proceeding
SWZ .pdf pdf 1131.4 2023-08-02 11:00:00 Proceeding
Zal nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 112.17 2023-08-02 11:00:00 Proceeding
Zal nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy.docx docx 96.69 2023-08-02 11:00:00 Proceeding
Zal nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków .doc doc 99 2023-08-02 11:00:00 Proceeding
Zal nr 4 do SWZ .pdf pdf 1249.51 2023-08-02 11:00:00 Proceeding
Zal nr 5 OPZ .docx docx 106.51 2023-08-02 11:00:00 Proceeding
zal nr 6 UPPD .pdf pdf 1109.54 2023-08-02 11:00:00 Proceeding
PYTANIA I ODP .pdf pdf 713.14 2023-08-08 14:40:59 Public message
Zal nr 5 ZMODYFIKOWANY OPZ .docx docx 111.12 2023-08-08 14:40:59 Public message
INFORMACJA na podstawie art 222 ust 5 Pzp.pdf pdf 733.62 2023-08-11 12:12:41 Public message
INFORMACJA WYBÓR .pdf pdf 803.66 2023-08-31 09:32:02 Public message
OGLOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA 08dbb375-7cbe-373a-7070-800011d9a892.pdf pdf 130.06 2023-09-12 12:51:08 Public message
KWOTA JAKA ZAMAWIAJACY ZAMIERZA PRZEZNACZYC NA SFINANSOWANIE ZAMOWIENIA.pdf pdf 770.44 2023-08-11 10:00:00 Public message

Announcements

2023-09-12 12:51 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGLOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2023-08-31 09:32 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu INFORMACJA WYNIK z dn. 31VIII2023r.

INFORMACJA WYBÓR .pd [...].pdf

2023-08-11 12:12 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu INFORMACJA na podstawie art. 222 ust 5 ustawy Pzp

INFORMACJA na podsta [...].pdf

2023-08-11 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 265 032,00 zł brutto.
W rozbiciu na poszczególne części przedstawia tabela w załączeniu.

KWOTA JAKA ZAMAWIAJA [...].pdf

2023-08-08 14:40 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu PYTANIA I ODP. oraz ZAL. nr 5 zmodyfikowany

PYTANIA I ODP .pdf

Zal nr 5 ZMODYFIKOWA [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 493