Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5/2023/SnI/ZROT Kompleksowe przygotowanie i zorganizowanie zagranicznej misji gospodarczej w Szwecji oraz w ramach misji gospodarczej spotkań B2B przedsiębiorców z branży turystycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego z zaproszonymi potencjalnymi partnerami handlowymi

Deadlines:
Published : 21-07-2023 22:04:00
Placing offers : 01-08-2023 12:00:00
Offers opening : 01-08-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, którego zadaniem będzie wykonanie usługi pn.  „Kompleksowe przygotowanie i zorganizowanie zagranicznej misji gospodarczej w Szwecji oraz w ramach misji gospodarczej spotkań B2B przedsiębiorców z branży turystycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego z zaproszonymi potencjalnymi partnerami handlowymi” 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db89f2-8d72-e874-8fd4-f300124aebe7_opublikowane.pdf pdf 163.06 2023-07-21 22:04:00 Proceeding
Misja gospodarcza w Szwecji - dokumentacja postępowania.zip zip 718.2 2023-07-21 22:04:00 Proceeding
Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zadania.pdf pdf 469.11 2023-08-01 12:05:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 527.33 2023-08-01 14:52:50 Public message
Informacja o wynikach postępowania - na platformę zakupową.pdf pdf 1137.26 2023-08-25 16:41:25 Public message

Announcements

2023-08-25 16:41 Sławomir DOBURZYŃSKI Przekazuję informację wynikach postępowania

Łączę wyrazy szacunku
Sławomir Doburzyński
ZROT

Informacja o wynikac [...].pdf

2023-08-01 14:52 Sławomir DOBURZYŃSKI Przekazuję informację z otwarcia ofert w postępowaniu

Sławomir Doburzyński
ZROT

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-01 12:05 Sławomir DOBURZYŃSKI Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zadania

Sławomir Doburzyński
ZROT

Informacja o środkac [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 336