Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.37.2023 Przebudowa drogi gminnej nr 287034P w m. Osiniec i Szczytniki Duchowne Aleja Kasztanowa z podziałem na II etapy – koncepcja Ogłoszenie nr 2023/BZP 00320700/01 z dnia 2023-07-21

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 21-07-2023 21:02:00
Placing offers : 31-07-2023 09:00:00
Offers opening : 31-07-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
mapa 1.pdf pdf 3082.92 2023-07-21 21:02:00 Proceeding
mapa 2.pdf pdf 736.48 2023-07-21 21:02:00 Proceeding
mapa 3.pdf pdf 3080.71 2023-07-21 21:02:00 Proceeding
projekt umowy_koncepcja.pdf pdf 406.46 2023-07-21 21:02:00 Proceeding
SWZ_z 21.07.2023.pdf pdf 527.57 2023-07-21 21:02:00 Proceeding
załączniki edytowalne.doc doc 170 2023-07-21 21:02:00 Proceeding
08db8a1b-97d7-ec76-9719-050013d6cf6d.pdf pdf 122.2 2023-07-21 21:02:00 Proceeding
zestawienie_ofert_31.07.2023 - publiczne.pdf pdf 225.27 2023-07-31 10:09:08 Public message
uniewaznienie-11.08.2023.pdf pdf 245.6 2023-08-11 11:58:55 Public message

Announcements

2023-08-11 11:58 Krzysztof Kaźmierski Wszyscy uczestnicy postępowania
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający na podstawie art. 254 pkt 2 oraz art. 260 ust. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 287034P w m. Osiniec i Szczytniki Duchowne Aleja Kasztanowa z podziałem na II etapy zostaje unieważnione.
Uzasadnienie prawne: art. 226 ust 1 pkt 2c), art. 255 pkt 3) ustawy Pzp

Treść uzasadnienia w załączniku

uniewaznienie-11.08. [...].pdf

2023-07-31 10:09 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) , zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu - w załączeniu

zestawienie_ofert_31 [...].pdf

2023-07-31 08:32 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 222 ust 4 pzp informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 40 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 368