Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/95/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 95/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 21-07-2023 15:29:00
Placing offers : 22-08-2023 11:00:00
Offers opening : 22-08-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40- 55 Katowice;
 • Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom;
 • Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice;
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice;
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego, ul. Ceglana 35, 40- 514 Katowice;
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15, 41- 800 Zabrze;
 • Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna;
 • Miejski Dom Kultury, ul.  Rybacka 3B, 69-220 Ośno Lubuskie;
 • Gmina Łaszczów, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów;
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72A, 40-065 Katowice;
 • Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska;
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej, ul. Wojska Polskiego 9, 96- 230 Biała Rawska;
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicz 25, 96- 230 Biała Rawska;
 • Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 2, 96- 230 Biała Rawska;
 • Muzeum Regionalne w Kutnie, Pl. Mars. J. Piłsudskiego 20, 99-300 Kutno;
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Obwodowa 6, 11- 500 Giżycko;
 • Prudnickie Centrum Medyczne S.A., ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcach, Słupce, 96-230 Biała Rawska;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Babksu, Babsk, ul. Wesoła 2, 96- 200 Rawa Mazowiecka.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 •  tel. 22 101 02 02
 •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 247.78 2023-07-21 15:29:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:95:2023.pdf pdf 562.33 2023-07-21 15:29:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:95:2023.zip zip 1773.5 2023-07-21 15:29:00 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 95 GZ EE 2023_V01.pdf pdf 231.95 2023-08-14 10:52:01 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 95 GZ EE 2023_V02.pdf pdf 211.62 2023-08-16 16:26:06 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_95_GZEE.pdf pdf 141.49 2023-08-22 11:09:33 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_95.pdf pdf 156.13 2023-08-22 11:36:46 Public message
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_GZ-95_v01.pdf pdf 173.38 2023-09-01 20:01:01 Public message

Announcements

2023-09-01 20:01 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2023-08-22 11:36 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2023-08-22 11:09 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia.

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-08-16 16:26 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Pełnomocnik Zamawiających przekazuje treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.
Data wpływu: 16.08.2023 r.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2023-08-14 10:52 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Pełnomocnik Zamawiających przekazuje treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty. Termin wskazany na złożenie ofert pozostaje bez zmian.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 881