Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DPO/18/2023 Utrzymanie kanalizacji deszczowej

Walentyna Bończak
Urząd Miasta Legnica Department: Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica
Deadlines:
Published : 21-07-2023 08:36:00
Placing offers : 01-08-2023 10:00:00
Offers opening : 01-08-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 87.01 2023-07-21 08:36:00 Proceeding
OPZ zał. nr 12.pdf pdf 645.09 2023-07-21 08:36:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1299.98 2023-07-21 08:36:00 Proceeding
Aktywne załączniki.zip zip 97.86 2023-07-21 08:36:00 Proceeding
Załącznik nr 11 projekt umowy.pdf pdf 531.54 2023-07-21 08:36:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert DP_18-2023.pdf pdf 77.76 2023-08-01 10:55:19 Public message
ROZSTRZYGNIĘCIE.pdf pdf 249.92 2023-08-08 13:03:37 Public message
Rozstrzygnięcie.pdf pdf 313.62 2023-08-16 11:07:17 Public message
INFORMACJA O KWOCIE DP-18-2023.pdf pdf 201.92 2023-08-01 10:00:00 Public message

Announcements

2023-08-16 11:07 Walentyna Bończak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po negocjacjach

Rozstrzygnięcie.pdf

2023-08-08 13:07 Walentyna Bończak Niniejszym informujemy, że zamieszczona informacja o wyborze oferty , została zamieszczona omyłkowo i nie dotyczy niniejszego postępowania. Za pomyłkę przepraszamy.
2023-08-08 13:03 Walentyna Bończak Informacja o wyborze oferty

ROZSTRZYGNIĘCIE.pdf

2023-08-01 10:55 Walentyna Bończak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-01 10:00 Buyer message Informacja o kwocie na sfinansowanie zadania

INFORMACJA O KWOCIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 301