Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CZ-272-17/22 Dostawa dodatkowego oprogramowania specjalistycznego w ramach projektu pod nazwą: „Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią” z podziałem na części – trzecie postępowanie

Deadlines:
Published : 19-07-2023 17:03:00
Placing offers : 14-08-2023 10:00:00
Offers opening : 14-08-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu_CZ_272-17_22.pdf pdf 154.78 2023-07-19 17:03:00 Proceeding
SWZ_PAN_oprogramowania_CZ_272-17_22-sig.pdf pdf 579.28 2023-07-19 17:03:00 Proceeding
Załącznik_nr_1_Opis_przedmiotu_zamówienia_CZ_272-17_22.pdf pdf 416.56 2023-07-19 17:03:00 Proceeding
Załącznik_nr_2_Formularz_oferty_CZ_272-17_22.docx docx 83.48 2023-07-19 17:03:00 Proceeding
Załącznik_nr_3_Wzór_Umowy_CZ_272-17_22.pdf pdf 351.94 2023-07-19 17:03:00 Proceeding
Załącznik_nr_4_Oświadczenie_o_grupie_kapitałowej_CZ_272-17_22.docx docx 78.46 2023-07-19 17:03:00 Proceeding
Załącznik_nr_5_Oświadczenie_o_aktualności_informacji_CZ_272-17_22.docx docx 80.82 2023-07-19 17:03:00 Proceeding
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_o_zamówieniu_CZ_272_17_22.pdf pdf 36.69 2023-07-25 15:55:08 Proceeding
SWZ_PAN_oprogramowania_CZ_272-17_22_WERSJA_AKTUALNA-sig.pdf pdf 671.71 2023-07-25 15:55:17 Proceeding
Załącznik_nr_3_Wzór_Umowy_CZ_272-17_22_WERSJA_AKTUALNA.pdf pdf 352.28 2023-07-25 15:55:17 Proceeding
EN_Appendix_no_1_Subject_matter_of_the_contract_CZ_272_17_22.pdf pdf 337.94 2023-07-25 15:55:38 Proceeding
EN_Appendix_no_2_Tender_form_CZ_272_17_22.docx docx 82.9 2023-07-25 15:55:38 Proceeding
EN_Appendix_no_3_Contract_template_CZ_272_17_22.pdf pdf 281.75 2023-07-25 15:55:38 Proceeding
EN_Appendix_no_4_Declaration_of_not_being_a_member_of_a_capital_group_CZ_272_17_22.docx docx 76.01 2023-07-25 15:55:38 Proceeding
EN_Appendix_no_5_Statement_the_contractor_on_the_update_of_the_information_contained_in_the_declaration_CZ_272_17_22.docx docx 80.27 2023-07-25 15:55:38 Proceeding
EN_Terms_and_conditions_of_contract_CZ_272_17_22-sig.pdf pdf 593.75 2023-07-25 15:55:38 Proceeding
20230725_Wyjaśnienia_i_zmiana_SWZ_CZ_272_17_22-sig.pdf pdf 502.18 2023-07-25 16:00:14 Proceeding
20230801_Wyjaśnienia_SWZ_CZ_272_17_22-sig.pdf pdf 429.34 2023-08-01 23:40:57 Proceeding
SWZ_PAN_oprogramowania_wersja_aktualna_2_CZ_272-17_22-sig.pdf pdf 672.17 2023-08-04 10:28:02 Proceeding
EN_Terms_and_conditions_of_contract_actual_version_2_CZ_272_17_22-sig.pdf pdf 593.79 2023-08-04 10:28:06 Proceeding
20230804_Informacja_o_zmianie_SWZ_CZ_272_17_22-sig.pdf pdf 467.4 2023-08-04 10:28:09 Proceeding
20230810_Informacja_o_zmianie_SWZ_CZ_272_17_22-sig.pdf pdf 472.12 2023-08-10 12:26:27 Proceeding
EN_Appendix_no_1_Subject_matter_of_the_contract_CZ_272_17_22-sig.pdf pdf 544.2 2023-08-10 12:26:27 Proceeding
EN_Terms_and_conditions_of_contract_actual_version_3_CZ_272_17_22-sig.pdf pdf 593.73 2023-08-10 12:26:27 Proceeding
SWZ_PAN_oprogramowania_wersja_aktualna_3_CZ_272-17_22-sig.pdf pdf 671.27 2023-08-10 12:26:27 Proceeding
Załącznik_nr_1_Opis_przedmiotu_zamówienia_CZ_272-17_22_wersja_aktualna-sig.pdf pdf 622.73 2023-08-10 12:26:27 Proceeding
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_o_zamówieniu_CZ_272_17_22.pdf pdf 36.69 2023-07-25 16:01:43 Public message
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_o_zamówieniu_2_CZ_272_17_22.pdf pdf 36.68 2023-08-04 10:29:26 Public message
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_o_zamówieniu_3_CZ_272_17_22.pdf pdf 40.07 2023-08-10 12:29:02 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert_CZ_272_17_22_-sig.pdf pdf 472.78 2023-08-14 18:20:15 Public message
Informacja_o_zwiększeniu_kwoty_przeznaczonej_na_sfinansowanie_zamówienia_CZ-272-17_22-sig.pdf pdf 428.04 2023-09-05 14:46:26 Public message
Information about the increase of the amount allocated to financing of the contract_ENG_CZ-272-17_22-sig.pdf pdf 394.06 2023-09-05 14:46:26 Public message
Informacja_o_rozstrzygnięciu_postępowania_PL_CZ-272-17_22-sig.pdf pdf 479.52 2023-09-05 14:51:31 Public message
Information on the result of proceedings _ENG_CZ-272-17_22-sig.pdf pdf 558.02 2023-09-05 14:51:31 Public message
Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_CZ_272-17_22.pdf pdf 153.66 2023-10-19 17:57:08 Public message

Announcements

2023-10-19 17:57 Konrad Majewski OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający niniejszym przekazuję informację, iż w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie_o_udziele [...].pdf

2023-09-05 14:51 Konrad Majewski Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający przekazuje informację o wyniku postępowania. Szczegółowe informacje znajdują się w informacji stanowiącej załącznik do niniejszej informacji. Operating under the provisions of Article 253(1)(1) and (2) of the Act of September 11, 2019, on Public Procurement (Journal of Laws of 2022, item 1710, as amended, hereinafter referred to as the "PPL Act"), the Contracting Authority provides information about the outcome of the proceedings. Detailed information can be found in the Attachment to this notice.

Informacja_o_rozstrz [...].pdf

Information on the r [...].pdf

2023-09-05 14:46 Konrad Majewski Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej „ustawą Pzp”) Zamawiający przekazuje informację, iż w odniesieniu do niektórych części przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonał zwiększenia kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Szczegółowe informacje znajdują się w informacji stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Operating based on the Act of September 11, 2019, on Public Procurement Law (Journal of Laws of 2022, item 1710, as amended, hereinafter referred to as the "PPL Act"), the Contracting Authority hereby provides information that, in relation to certain parts of the subject procurement procedure for the award of a public contract, an increase in the amount intended to finance the procurement has been made. Detailed information can be found in the Attachment to this notice.

Informacja_o_zwiększ [...].pdf

Information about th [...].pdf

2023-08-14 18:20 Konrad Majewski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania specjalistycznego w ramach projektu pod nazwą: „Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią” z podziałem na części - trzecie postępowanie, prowadzonego przez Zamawiającego Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przekazuję informację, że w niniejszym postępowaniu zostało złożonych 6 ofert. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-08-14 10:00 Buyer message Zamawiający informuję, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: Część 1 – Itasca 3DEC – 80 000,00 zł brutto, Część 2 – Leapfrog Geo – 80 000,00 zł brutto, Część 3 - DecisionTools Suite – 60 000,00 zł brutto, Część 4 – FEFLOW FMH3 – 90 000,00 zł brutto, Część 5 – EDN – 30 000,00 zł brutto, Część 6 - VENTSIM DESIGN (Advanced) – 18 000,00 zł brutto
2023-08-10 12:29 Konrad Majewski INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT Zamawiający podjął decyzję o przedłużeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dodatkowego oprogramowania specjalistycznego w ramach projektu pod nazwą: "Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią" z podziałem na części - trzecie postępowanie terminu składania ofert do dnia 14 sierpnia 2023 r. do godziny 10:00. W dniu 10 sierpnia 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, stanowiące załącznik do niniejszego komunikatu. Równocześnie informuję, iż na platformie zakupowej Zamawiającego została opublikowana informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: "SWZ") w zakresie Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) w części nr 3 oraz aktualnie obowiązująca SWZ oraz OPZ w wersji polskiej oraz angielskiej.

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

2023-08-04 10:29 Konrad Majewski INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT Zamawiający podjął decyzję o przedłużeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dodatkowego oprogramowania specjalistycznego w ramach projektu pod nazwą: "Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią" z podziałem na części - trzecie postępowanie terminu składania ofert do dnia 11 sierpnia 2023 r. do godziny 10:00. W dniu 4 sierpnia 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, stanowiące załącznik do niniejszego komunikatu.
Równocześnie informuję, iż na platformie zakupowej Zamawiającego została opublikowana informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: "SWZ") oraz aktualnie obowiązująca wersja SWZ w wersji polskiej oraz angielskiej.

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

2023-07-25 16:01 Konrad Majewski INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT Zamawiający w związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie do dnia 4 sierpnia 2023 r. do godziny 11:00 terminu do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dodatkowego oprogramowania specjalistycznego w ramach projektu pod nazwą: "Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią" z podziałem na części - trzecie postępowanie, uprzejmie informuję, iż na platformie zakupowej Zamawiającego zostały opublikowane zbiorcze wyjaśnienia na pytania wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: "SWZ"). Jednocześnie, na platformie zakupowej została zamieszczona aktualnie obowiązująca wersja SWZ oraz Załącznika nr 3 - wzór umowy oraz stała dokumentacja zamówieniowa w języku angielskim.

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 747