Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00312105/01 Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Osiecznica

Magdalena Lampkowska
MAXIMUS BROKER Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 18-07-2023 11:45:00
Placing offers : 08-08-2023 11:00:00
Offers opening : 08-08-2023 11:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.25 2023-07-18 11:45:00 Proceeding
SWZ dla JST - tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami - platformazakupowa z dn. 03.01.2022.docx docx 215.56 2023-07-18 11:45:00 Proceeding
SWZ dla JST - tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami - platformazakupowa z dn. 03.01.2022.pdf pdf 1245.99 2023-07-18 11:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.21 2023-07-21 14:12:08 Public message
Zmiana treści SWZ..pdf pdf 225.7 2023-07-21 14:12:08 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02.08.2023.pdf pdf 37.2 2023-08-02 09:23:32 Public message
Zmiana treści SWZ II.pdf pdf 225.69 2023-08-02 09:23:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 464.63 2023-08-08 14:28:02 Public message
Informacja o wyborze oferty na stronę www.pdf pdf 683.16 2023-08-17 14:42:47 Public message

Announcements

2023-08-17 14:42 Magdalena Lampkowska Szanowni Państwo, Zamawiający publikuje informację o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-08 14:28 Magdalena Lampkowska Szanowni Państwo, Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-08 11:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (wraz z wartością opcji): 313 180,00 zł Część I Wartość zamówienia podstawowego: 138 400,00 zł Wartość zamówienia wynikająca z prawa opcji: 27 680,00 zł Łączna wartość zamówienia: 166 080,00 zł Część II Wartość zamówienia podstawowego: 107 000,00 zł Wartość zamówienia wynikająca z prawa opcji: 32 100,00 zł Łączna wartość zamówienia: 139 100,00 zł Część III Wartość zamówienia: 8 000,00 zł
2023-08-02 09:23 Magdalena Lampkowska Szanowni Państwo, Zamawiający publikuje informację o zmianie treści SWZ i przedłużeniu terminu składania ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ II [...].pdf

2023-07-21 14:12 Magdalena Lampkowska Szanowni Państwo,
Zamawiający publikuje informację o zmianie treści SWZ i przedłużeniu terminu składania ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ..p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 564