Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 18/Z-14/0014/PN/2023/D Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu dostawczego do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR typ EX/II.

Deadlines:
Published : 14-07-2023 14:17:00
Placing offers : 21-08-2023 11:00:00
Offers opening : 21-08-2023 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.59 2023-07-14 14:17:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 745.35 2023-07-14 14:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc doc 77 2023-07-14 14:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 376.4 2023-07-14 14:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia po zmianach h.docx docx 32.02 2023-07-14 14:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia po zmianach h.pdf pdf 488.53 2023-07-14 14:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 24.77 2023-07-14 14:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 352.79 2023-07-14 14:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 23.18 2023-07-14 14:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 342.86 2023-07-14 14:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.docx docx 28.61 2023-07-14 14:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 345.22 2023-07-14 14:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 24.87 2023-07-14 14:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 345.3 2023-07-14 14:17:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 24.63 2023-07-14 14:17:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 338.33 2023-07-14 14:17:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Ogolne warunki umowy.pdf pdf 293.81 2023-07-14 14:17:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamowienia.pdf pdf 394.46 2023-07-14 14:17:00 Proceeding
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 150.15 2023-08-23 10:43:48 Public message

Announcements

2023-08-23 10:43 Katarzyna Bagińska Szanowni Państwo,
W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.
Z poważaniem
Katarzyna Bagińska

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-08-21 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 615000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 570