Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 08/SIR/23 Przebudowa i remont budynku dydaktycznego nr 52/I/2 Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Beata Ciszek
Akademia Policji w Szczytnie Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 14-07-2023 13:11:00
Placing offers : 04-08-2023 10:00:00
Offers opening : 04-08-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 119.82 2023-07-14 13:11:00 Proceeding
02 SWZ 08.SIR.23.docx docx 99.11 2023-07-14 13:11:00 Proceeding
03 zalącznik nr 1.1 do SWZ 08.SIR.23 Przedmiar robót.pdf pdf 130.5 2023-07-14 13:11:00 Proceeding
04 zalącznik nr 1.2 do SWZ 08.SIR.23 SpecyfikacjaTechWykonaniaOdbioruRobot.pdf pdf 772.64 2023-07-14 13:11:00 Proceeding
05 załacznik nr 1.3 do SWZ 08.SIR.23 PROJEKT BUDOWLANY.zip zip 19191.43 2023-07-14 13:11:00 Proceeding
06 załacznik nr 1.4 do SWZ 08.SIR.23 PROJEKT WYKONAWCZY.zip zip 43723.78 2023-07-14 13:11:00 Proceeding
07 załącznik nr 2 do SWZ 08.SIR.23 Formularz ofertowy.docx docx 56.3 2023-07-14 13:11:00 Proceeding
08 Załącznik nr 3 do SWZ 08.SIR.23 Oświadczenie art 125.doc doc 43 2023-07-14 13:11:00 Proceeding
09 załącznik nr 4 do SWZ 08.SIR.23 Wykaz osób.docx docx 52.9 2023-07-14 13:11:00 Proceeding
10 załącznik nr 5 do SWZ 08.SIR.23 Wykaz robót budowlanych.docx docx 50.57 2023-07-14 13:11:00 Proceeding
11 załącznik nr 6 do SWZ 08.SIR.23 Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP .docx docx 50.11 2023-07-14 13:11:00 Proceeding
12 załącznik nr 7 do SWZ 08.SIR.23 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 52.22 2023-07-14 13:11:00 Proceeding
13 załacznik nr 8 do SWZ 08.SIR.23 Projektowane postanowienia umowy.docx docx 58.5 2023-07-14 13:11:00 Proceeding
14_pytania_i_wyjasnienia_do_SWZ_08.SIR.23.doc doc 102.5 2023-07-18 12:05:59 Public message
15_odpowiedź na pytanie nr 1 do SWZ 08.SIR.23-iglica i bednarka.pdf pdf 47.36 2023-07-18 12:05:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 54.28 2023-08-04 11:11:42 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 52.95 2023-11-28 10:13:45 Public message

Announcements

2023-11-28 10:13 Beata Ciszek ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-08-04 11:11 Beata Ciszek Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr 08/SIR/23 Przebudowa i remont budynku dydaktycznego nr 52/I/2

Informacja z otwarci [...].docx

2023-08-04 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi gross 184 500,00 zł
2023-07-18 12:05 Agnieszka Walkowska-Walkiewicz Pytania i wyjaśnienia do SWZ 08/SIR/23

14_pytania_i_wyjasni [...].doc

15_odpowiedź na pyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 559