Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN/1/2023. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2026r.

Deadlines:
Published : 19-07-2023 10:23:00
Placing offers : 28-08-2023 10:00:00
Offers opening : 28-08-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamowieniu_2023-OJS137-439282-pl.pdf pdf 182.6 2023-07-19 10:23:00 Proceeding
SWZ_Zlotniki_ZGK.pdf pdf 849.72 2023-07-19 10:23:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 33.98 2023-07-19 10:23:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 34.29 2023-07-19 10:23:00 Proceeding
Zal_1c_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 34.51 2023-07-19 10:23:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_oferty.docx docx 41.79 2023-07-19 10:23:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 222 2023-07-19 10:23:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 49 2023-07-19 10:23:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 40 2023-07-19 10:23:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 31.21 2023-07-19 10:23:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 27.82 2023-07-19 10:23:00 Proceeding
Zal_6_1_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 36.5 2023-07-19 10:23:00 Proceeding
Zal_6_2_Oswiadczenie_aktualnosc_JK.doc doc 43.5 2023-07-19 10:23:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 28.23 2023-07-19 10:23:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_umowy.pdf pdf 665.34 2023-07-19 10:23:00 Proceeding
Odpowiedzi_01.pdf pdf 63.78 2023-07-21 09:30:58 Public message
Odpowiedzi_02.pdf pdf 237.93 2023-08-10 11:14:32 Public message
Informacja_otwarcie_ofert.pdf pdf 55.28 2023-08-28 14:06:49 Public message
ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERT-sig.pdf pdf 370.94 2023-10-13 12:53:55 Public message
2023-OJS218-687084-pl.pdf pdf 161.08 2023-11-13 13:37:23 Public message

Announcements

2023-11-13 13:37 Mariusz Grontkowski Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2023-OJS218-687084-p [...].pdf

2023-10-13 12:53 Mariusz Grontkowski Zawiadomienie o wyborze ofert

ZAWIADOMIENIE_O_WYBO [...].pdf

2023-08-28 14:06 Mariusz Grontkowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja_otwarcie_ [...].pdf

2023-08-28 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia gross 1 650 079,07 zł, z tego:
1) Część 1 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej w roku 2024 - 586 255,64 zł brutto
2) Część 2 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej w roku 2025 - 532 899,79 zł brutto
3) Część 3 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej w roku 2026 - 530 923,65 zł brutto
2023-08-10 11:14 Mariusz Grontkowski Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców

Odpowiedzi_02.pdf

2023-07-21 09:30 Mariusz Grontkowski Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców.

Odpowiedzi_01.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 794