Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WRG.271.7.2023 Ulepszenie nawierzchni chodników i placów w m. Skoraszewice, Magdalenki, Krzyżanki i Pępowo

Małgorzata Waleńska
Gmina Pępowo
Deadlines:
Published : 12-07-2023 12:18:00
Placing offers : 28-07-2023 10:00:00
Offers opening : 28-07-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ooz.pdf pdf 155.39 2023-07-12 12:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1258.78 2023-07-12 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.pdf pdf 307.21 2023-07-12 12:18:00 Proceeding
Załączniki 1_7_do SWZ.pdf pdf 451.15 2023-07-12 12:18:00 Proceeding
Załączniki 1_7_do SWZ.docx docx 38.88 2023-07-12 12:18:00 Criterion
Załącznik nr 8 do SWZ.zip zip 2369.5 2023-07-12 12:18:00 Criterion
2.KO_Skoraaszewice_2.docx docx 27.5 2023-07-18 10:38:51 Criterion
2.P_Skoraszewice_2.doc doc 66.5 2023-07-18 10:38:51 Criterion
2.KO_Skoraaszewice_2.docx docx 27.5 2023-07-18 10:43:28 Public message
2.P_Skoraszewice_2.doc doc 66.5 2023-07-18 10:43:28 Public message
oozo.pdf pdf 35.27 2023-07-18 10:43:28 Public message
zmiana SWZ_1.pdf pdf 239.3 2023-07-18 10:43:28 Public message
wyjaśnienia_1.pdf pdf 168.02 2023-07-20 12:13:42 Public message
4.KO_Pepowo_Płaczka_2.xlsx xlsx 14.31 2023-07-20 12:13:42 Public message
6.P_Pepowo_Umińskiego.xlsx xlsx 13.73 2023-07-20 12:13:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #792762.pdf pdf 29.65 2023-07-28 12:17:22 Public message
wybór strona.pdf pdf 197 2023-08-14 09:25:35 Public message

Announcements

2023-08-14 09:25 Małgorzata Waleńska Wybór oferty najkorzystniejszej

wybór strona.pdf

2023-07-28 12:17 Małgorzata Waleńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-28 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę do wysokości 400 000,00 zł brutto.
2023-07-20 12:13 Małgorzata Waleńska Wyjaśnienia treści SWZ wraz z poprawionymi załącznikami

wyjaśnienia_1.pdf

4.KO_Pepowo_Płaczka_ [...].xlsx

6.P_Pepowo_Umińskieg [...].xlsx

2023-07-18 10:43 Małgorzata Waleńska Zmiana treści SWZ oraz terminu składania ofert

2.KO_Skoraaszewice_2 [...].docx

2.P_Skoraszewice_2.d [...].doc

oozo.pdf

zmiana SWZ_1.pdf

2023-07-18 10:36 Małgorzata Waleńska The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załączniki 1_7_do SW [...].docx

Załącznik nr 8 do SW [...].zip

2.KO_Skoraaszewice_2 [...].docx

2.P_Skoraszewice_2.d [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 511