Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 15/ZP/2023 Dzierżawa bielizny szpitalnej z wdrożeniem technologii RFID wraz ze świadczeniem kompleksowej usługi pralniczej przez okres 12 miesięcy

Deadlines:
Published : 12-07-2023 09:34:00
Placing offers : 24-07-2023 09:00:00
Offers opening : 24-07-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 436.25 2023-07-12 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 28.77 2023-07-12 09:34:00 Proceeding
Załączniki do SWZ - 2, 2A, 2B, 2C.zip zip 581.75 2023-07-12 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 24.4 2023-07-12 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SWZ - oświadczenie dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia.doc doc 27.75 2023-07-12 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 411.01 2023-07-12 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 5 i 5A do SWZ - podmiotowy środek dowodowy.zip zip 43.26 2023-07-12 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - zasady środowiskowe.pdf pdf 170.73 2023-07-12 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - zobowiązanie podmiotu.docx docx 22.77 2023-07-12 09:34:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie o aktualności.docx docx 24.48 2023-07-12 09:34:00 Proceeding
Odpowiedzi na zapytania cz. 1.pdf pdf 213.06 2023-07-20 08:56:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 242.21 2023-07-24 09:20:28 Public message
Odpowiedzi na zapytania cz. 2.pdf pdf 256.22 2023-07-20 13:11:50 Public message
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 411.78 2023-07-20 13:11:50 Public message
Zawiadomienie o uniewżnieniu postępowania.pdf pdf 208.14 2023-07-25 07:47:29 Public message

Announcements

2023-07-25 11:48 Bożena Schmidt Zamawiający informuje o ponownym ogłoszeniu postępowania pt.: Dzierżawa bielizny szpitalnej z wdrożeniem technologii RFID wraz ze świadczeniem kompleksowej usługi pralniczej przez okres 12 miesięcy - postępowanie powtórzone, nr postępowania 15A/ZP/2023 (ID 797847)
2023-07-25 07:47 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, niniejszym komunikatem Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-07-24 09:20 Bożena Schmidt Szanowni Państwo,
w załączeniu niniejszego komunikatu informacja z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-24 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 551 286,00 zł
2023-07-20 13:11 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, w załączeniu niniejszego komunikatu odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców oraz modyfikacje zapisów SWZ - zmienione brzmienie załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Zmodyfikowany załącz [...].pdf

2023-07-20 08:56 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, w załączeniu niniejszego komunikatu odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 330