Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-ZP/CM/351-53/2023 TP/U/S Organizacja trzech edycji trzydniowych szkoleń stacjonarnych pt.: "Przeciwdziałanie przemocy domowej"

Deadlines:
Published : 11-07-2023 14:32:00
Placing offers : 19-07-2023 10:00:00
Offers opening : 19-07-2023 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 11.07.2023.pdf pdf 108.7 2023-07-11 14:32:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 984.4 2023-07-11 14:32:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 705.21 2023-07-11 14:32:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 634.81 2023-07-11 14:32:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 44.3 2023-07-11 14:32:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy dot. art. 125 ust. 1 pzp.DOCX DOCX 28.55 2023-07-11 14:32:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 37.42 2023-07-11 14:32:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 23.88 2023-07-11 14:32:00 Proceeding
załącznik nr 7a-7b do SWZ - Wykaz osób.docx docx 25.21 2023-07-11 14:32:00 Proceeding
załącznik nr 8a-8b do SWZ - Informacja dodatkowa dotycząca trenerów.docx docx 23.99 2023-07-11 14:32:00 Proceeding
załącznik nr 9 do SWZ - Scenariusz szkolenia.docx docx 14.08 2023-07-11 14:32:00 Proceeding
załącznik nr 10 do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 29.94 2023-07-11 14:32:00 Proceeding
załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie (realizacja zamówienia - wykonawcy wspólni).doc doc 68 2023-07-11 14:32:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ (14.07.2023).pdf pdf 501.88 2023-07-14 11:40:29 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 474.13 2023-07-19 10:13:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 482.64 2023-07-19 14:02:28 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 507.07 2023-08-30 15:09:24 Public message

Announcements

2023-08-30 15:09 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-07-19 14:02 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-19 10:13 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła pismo - informację o kwocie.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-07-14 11:40 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła pismo - wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 704