Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa konserwacji i pogotowia technicznego w budynkach mieszkalnych i użytkowych, które stanowią własność RTBS „Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A.(znak sprawy: PI-P.271.3.P.2023)

Wydział Umów i Zamówień Publicznych
RTBS Administrator Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 20-07-2023 15:15:00
Placing offers : 28-07-2023 10:00:00
Offers opening : 28-07-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 86.24 2023-07-20 15:15:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1546.91 2023-07-20 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 1 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI.pdf pdf 144.91 2023-07-20 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 2 - wzór Formularza Oferty.doc doc 91 2023-07-20 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 3 – wzór oświadczenia wykonawcy_wykonawcy wspólnie ubiegająceg się.doc doc 59 2023-07-20 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 3A – wzór oświadczenia wykonawcy_wykonawcy wspólnie ubiegająceg się.doc doc 60 2023-07-20 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 4 – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 47 2023-07-20 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 5 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy.doc doc 562.5 2023-07-20 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 6 – wzór informacji o grupie kapitałowej.doc doc 564.5 2023-07-20 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 7 – wzór wykazu usług.doc doc 567 2023-07-20 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 9 – wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc doc 563 2023-07-20 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 10 – wzór pełnomocnictwa.doc doc 568 2023-07-20 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 11 – wzór umowy.pdf pdf 379.6 2023-07-20 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 12 - umowa przetwarzania danych.pdf pdf 172.3 2023-07-20 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 8 – wzór wykazu osób.doc doc 567 2023-07-20 15:15:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 137.73 2023-07-28 13:02:54 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty podpis.pdf pdf 168.81 2023-08-08 14:23:13 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 170.44 2023-08-08 14:23:13 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 58.25 2023-09-22 14:34:45 Public message

Announcements

2023-09-22 14:34 Wydział Umów i Zamówień Publicznych KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 4
Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-08-08 14:23 Wydział Umów i Zamówień Publicznych KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-07-28 13:02 Wydział Umów i Zamówień Publicznych KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 2
Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-07-28 10:00 Buyer message KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 1
Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 650 000,00 PLN BRUTTO.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 327