Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/94/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 94/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 10-07-2023 16:38:00
Placing offers : 10-08-2023 11:00:00
Offers opening : 10-08-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

 • Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg;
 • Gmina Mucharz, ul. Mucharz 226, 34-106 Mucharz;
 • Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa, ul. Mucharz 226, 34-106 Mucharz;
 • Gmina Tarczyn, ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Warszawska 42, 05- 555 Tarczyn;
 • Gmina Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki;
 • Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach, ul. Parkowa 1, 98- 420 Sokolniki;
 • Gmina Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów;
 • Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Wolanowie, ul. Radomska 20A, 26- 625, Wolanów;
 • Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz;
 • Gminny Ośrodek Kultury, ul. Centralna 7, 34-122 Wieprz;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieprzu, ul. Wadowicka 3, 34-122 Wieprz;
 • Gmina Słupno, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno;
 • Gminny Ośrodek Kultury, ul. Królewska 28A, 09-472 Słupno;
 • Powiat Nowotomyski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl;
 • Gmina Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica;
 • Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Szkolna 2a, 47-133 Jemielnica;
 • Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków;
 • Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny;
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK Sp. z o.o., ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański;
 • Gmina Chrzanów, Al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Wł. Broniewskiego 10c, 32- 500 Chrzanów;

 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

·       Zadawania pytań do SWZ

·       Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

·       Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

·       tel. 22 101 02 02

·       e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie opublikowane w DUUE.pdf pdf 280.55 2023-07-10 16:38:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:94:2023.pdf pdf 558.17 2023-07-10 16:38:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:94:2023.zip zip 2177.1 2023-07-10 16:38:22 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 94 GZ EE 2023_V01.pdf pdf 265.32 2023-07-27 15:43:41 Public message
SWZ + Załaczniki - VOL:EE:94:2023_sprostowanie_31.07.23.zip zip 2325.41 2023-07-31 16:06:16 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_94_GZEE.pdf pdf 110.21 2023-08-10 11:07:40 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_94.pdf pdf 157.2 2023-08-10 11:40:17 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_zwiększenie_94_GZEE.pdf pdf 141.13 2023-09-06 21:29:52 Public message
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_GZ-94_v01.pdf pdf 186.47 2023-09-06 21:43:27 Public message

Announcements

2023-09-06 21:43 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCIACH II-IV + ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2023-09-06 21:29 Roman Bartyzel Informacja o zwiększeniu kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-08-10 11:40 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2023-08-10 11:07 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-07-31 16:06 Roman Bartyzel Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz wniosków zarówno ze strony Wykonawców jak i Zamawiających, Pełnomocnik Zamawiających dokonał modyfikacji dokumentacji przetargowej (m.in. załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z Formularzami Cenowymi).
Termin wskazany na złożenie ofert pozostaje bez zmian.

SWZ + Załaczniki - V [...].zip

2023-07-27 15:43 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających przekazuje treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.
Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 863