Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00297740/01 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - Dostawa stacji roboczych.

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 10-07-2023 11:14:00
Placing offers : 18-07-2023 10:30:00
Offers opening : 18-07-2023 10:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - komputery.pdf pdf 779.56 2023-07-10 11:14:00 Proceeding
zal-nr 3- swz -oswiadczenie.docx docx 75.44 2023-07-10 11:14:00 Proceeding
zal-nr-2-formularz oferty.doc doc 103.5 2023-07-10 11:14:00 Proceeding
zal-nr-4SWZ.pdf pdf 139.65 2023-07-10 11:14:00 Proceeding
zał.nr-1-SWZ.zip zip 5106.75 2023-07-10 11:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.37 2023-07-10 11:14:00 Proceeding
wyjasnienie treści SWZ.pdf pdf 116.51 2023-07-11 10:30:44 Public message
wyjasnienie treści SWZz 12.07.2023.pdf pdf 125.2 2023-07-12 11:29:44 Public message
wyjasnienie treści SWZ z 14.07.2023.pdf pdf 676.71 2023-07-14 13:24:09 Public message
UMOWA UDOSTĘPNIENIA DANYCH OSOBOWYCH.docx docx 16.32 2023-07-14 13:24:09 Public message
informacja z otwarcia ofert 18.07.pdf pdf 351.93 2023-07-18 12:09:29 Public message
wybór oferty - strona internetowa.pdf pdf 714.48 2023-07-28 12:58:40 Public message

Announcements

2023-07-28 12:58 Magdalena Lenard INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybór oferty - stron [...].pdf

2023-07-18 12:09 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-18 10:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 281 865,77 zł.
2023-07-14 13:24 Magdalena Lenard Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 14.07.2023 r.

wyjasnienie treści S [...].pdf

UMOWA UDOSTĘPNIENIA [...].docx

2023-07-12 11:29 Magdalena Lenard Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 12.07.2023 r.

wyjasnienie treści S [...].pdf

2023-07-11 10:30 Magdalena Lenard Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 11.07.2023 r.

wyjasnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 707