Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.6.2023 Przebudowa drogi leśnej od km 1+000,00 do km 1+990,00 w oddziałach nr 144 oraz 152 w leśnictwie Wola"

Szymon Borowiec
Nadleśnictwo Biłgoraj
Deadlines:
Published : 10-07-2023 11:16:00
Placing offers : 24-07-2023 12:00:00
Offers opening : 24-07-2023 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Droga leśna Wola.pdf pdf 378.73 2023-07-10 11:16:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 4398.33 2023-07-10 11:16:00 Proceeding
ogłoszeniu o zamówieniu.pdf pdf 136.09 2023-07-10 11:16:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 2.pdf pdf 35 2023-07-10 11:16:00 Proceeding
Kosztorys ofertowy ślepy.pdf pdf 201.24 2023-07-10 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 - Formularz ofertowy.pdf pdf 191.94 2023-07-12 09:13:16 Public message
Załączniki do SWZ - wersja edytowalna.zip zip 5205.25 2023-07-13 13:44:34 Public message
ogłosznie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 42.59 2023-07-14 15:02:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 163.41 2023-07-24 14:29:11 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 166.96 2023-07-28 11:07:18 Public message

Announcements

2023-07-28 11:07 Szymon Borowiec Dzień Dobry! Nadleśnictwo Biłgoraj w załączniku przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z poważeniem Nadleśnictwo Biłgoraj

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-07-24 14:29 Szymon Borowiec Dzień Dobry !
Nadleśnictwo Biłgoraj w załączniku przesyła informację z otwarcia ofert.

Z poważaniem Nadleśnictwo Biłgoraj

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-24 12:00 Buyer message Nadleśnictwo Biłgoraj zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę w wysokości 392 801,56 zł netto.
2023-07-14 15:02 Szymon Borowiec Nadleśnictwo Biłgoraj w wyniku omyłki pisarskiej przesyła ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Z wyrazami szacunku
Nadleśnictwo Biłgoraj

ogłosznie o zmianie [...].pdf

2023-07-13 13:44 Szymon Borowiec Dzień Dobry!

Nadleśnictwo Biłgoraj w załączniku przesyła załączniki do SWZ w wersji edytowalnej

Z wyrazami szacunku!
Nadleśnictwo Biłgoraj

Załączniki do SWZ - [...].zip

2023-07-12 09:13 Szymon Borowiec Nadleśnictwo Biłgoraj w wyniku omyłki pisarskiej przesyła poprawiony załącznik nr 1.1 do SWZ - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1.1 - F [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 776