Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/U-Ż/26/2023 Świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Deadlines:
Published : 07-07-2023 15:14:00
Placing offers : 19-07-2023 09:00:00
Offers opening : 19-07-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu Żywienie.pdf pdf 148.9 2023-07-07 15:14:00 Proceeding
SWZ- ŻYWIENIE 2023.docx docx 151.05 2023-07-07 15:14:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 600.71 2023-07-07 15:14:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi.docx docx 47.61 2023-07-14 14:00:28 Public message
Pytania i odpowiedzi II.docx docx 59.96 2023-07-17 12:15:17 Public message
Informacja z otwarcia_żywienie.docx docx 25.72 2023-07-19 10:16:23 Public message
Informacja z otwarcia_żywienie.pdf pdf 66.91 2023-07-19 10:16:23 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 69.92 2023-07-26 15:44:37 Public message

Announcements

2023-07-26 15:44 Katarzyna Młynarczyk Informacja o wyborze oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-07-19 10:16 Magda Pietras Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-19 10:12 Magda Pietras The message was withdrawn by the Buyer.
2023-07-19 09:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 993 600,00 zł (brutto)
2023-07-17 12:15 Magda Pietras Pytania i odpowiedzi cz. II

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2023-07-14 14:00 Magda Pietras Pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 453