Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGOK.P/2/2023 „Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i/lub posiadanego mienia, ubezpieczenia komunikacyjne i zabezpieczenie roszczeń dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie”

Monika Chrabąszcz
ZGOK Sp. z o.o. Rzędów
Deadlines:
Published : 06-07-2023 10:42:00
Placing offers : 17-07-2023 12:00:00
Offers opening : 17-07-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023-BZP 00292501.pdf pdf 187.5 2023-07-06 10:42:00 Proceeding
2. SWZ Ubezpieczenie OC działalności - sig.pdf pdf 928.95 2023-07-06 10:42:00 Proceeding
3. Załączniki SWZ.rar rar 669.72 2023-07-06 10:42:00 Proceeding
4. ZAŁĄCZNIKI DO OPZ.7z 7z 1406.53 2023-07-06 10:42:00 Proceeding
5. Wyjaśnienie SWZ - 12.07.2023 r..pdf pdf 577.24 2023-07-12 13:34:48 Public message
6. Informacja z otwarcia ofert 17.07.2023-sig.pdf pdf 349.4 2023-07-17 12:56:29 Public message
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Strona-sig.pdf pdf 383.76 2023-07-20 10:28:16 Public message
8. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 125.71 2023-07-31 08:45:44 Public message

Announcements

2023-07-31 08:45 Monika Chrabąszcz Ogłoszenie o wyniku postępowania

8. Ogłoszenie o wyni [...].pdf

2023-07-20 10:28 Monika Chrabąszcz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Informacja o wybo [...].pdf

2023-07-17 12:56 Monika Chrabąszcz Informacja z otwarcia ofert - 17.07.2023 r.

6. Informacja z otwa [...].pdf

2023-07-17 12:00 Buyer message Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 130 000,00 zł gross w tym:
Część I - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i/lub posiadanego mienia - 24 m-ce: 50 000,00 zł brutto;
Część II - Ubezpieczenia komunikacyjne - 24 m-ce: 50 000,00 zł brutto;
Część III - Zabezpieczenie roszczeń zgodnie z art. 48a ustawy o odpadach - 24 m-ce: 30 000,00 zł brutto.
2023-07-12 13:34 Monika Chrabąszcz Wyjaśnienie SWZ - 12.07.2023 r.

5. Wyjaśnienie SWZ - [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 300