Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IN.271.5.2023 Świadczenie usług w zakresie zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Mieleszyn w roku szkolnym 2023/2024

Agnieszka Skalska
Gmina Mieleszyn
Deadlines:
Published : 05-07-2023 11:48:00
Placing offers : 13-07-2023 08:00:00
Offers opening : 13-07-2023 08:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db7d34-4f24-b8d7-4d94-3400118abfc3-1.pdf pdf 148.12 2023-07-05 11:48:00 Proceeding
IN.271.5.2023 swz P.pdf pdf 701.76 2023-07-05 11:48:00 Proceeding
projekt umowy.pdf pdf 323.97 2023-07-05 11:48:00 Proceeding
Wzor_UPPDO.pdf pdf 123.6 2023-07-05 11:48:00 Proceeding
Załącznik EDYTOWALNE.docx docx 40.59 2023-07-05 11:48:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 199.51 2023-07-13 08:36:11 Public message
informacja o wyborze oferty na stronę p.pdf pdf 286.42 2023-07-19 12:00:26 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 104.76 2023-07-13 08:00:00 Public message

Announcements

2023-07-19 12:00 Agnieszka Skalska Informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2023-07-13 08:36 Agnieszka Skalska Informacja o otwartych ofertach w postępowaniu

informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-13 08:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający – Gmina Mieleszyn,
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn.

Świadczenie usług w zakresie zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Mieleszyn w roku szkolnym 2023/2024
Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi: 324 720,00 zł brutto.

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 402