Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.10.2023 Dostawa, wymiana i uruchomienie silnika do agregatu kogeneracyjnego 2G Agenitor 306

Deadlines:
Published : 04-07-2023 15:22:00
Placing offers : 14-07-2023 12:00:00
Offers opening : 14-07-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 117.67 2023-07-04 15:22:00 Proceeding
SWZ.docx docx 101.13 2023-07-04 15:22:00 Proceeding
Zal_nr_1_do_SWZ_OPZ.docx docx 63.83 2023-07-04 15:22:00 Proceeding
Zal_nr_2_do_SWZ_Projektowane_postanowienia_umowy.docx docx 37.76 2023-07-04 15:22:00 Proceeding
Zal_nr_3_do_SWZ_Wzor_Formularza_Oferty.DOC DOC 72 2023-07-04 15:22:00 Proceeding
Zal_nr_4_do_SWZ_Wzór_Oświadczeń_składanych_na_podstawie_art._125_ust._1_ustawy_Pzp.docx docx 32.96 2023-07-04 15:22:00 Proceeding
Zal_nr_5_do_SWZ_Wzór_Oświadczenia_o_aktualności_informacji_w_zakresie_podstaw_wykluczenia.DOC DOC 69.5 2023-07-04 15:22:00 Proceeding
Zal_nr_6_do_SWZ_Klauzula_informacyjna.docx docx 24.67 2023-07-04 15:22:00 Proceeding
Zal_nr_7_do_SWZ_Wzor_Wykazu_dostaw_wykonanych.docx docx 19.53 2023-07-04 15:22:00 Proceeding
Zal_nr_8_do_SWZ_Wzór_Oświadczeń_podmiotu_udosteponiajacego_zasoby.docx docx 29.91 2023-07-04 15:22:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamowienia.pdf pdf 197.05 2023-07-14 12:05:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert - UA.271.1.10.2023.pdf pdf 435.71 2023-07-14 14:37:03 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 443.67 2023-07-26 13:41:49 Public message
Ogłoszenie_o_wyniku_postępowania.pdf pdf 65.13 2023-09-06 15:10:10 Public message

Announcements

2023-09-06 15:10 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2023-07-26 13:41 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-07-14 14:37 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-14 12:05 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 411