Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/2758/23 Modernizacja dźwigu osobowego wraz z szybem windowym

Deadlines:
Published : 03-07-2023 11:01:00
Placing offers : 20-07-2023 10:00:00
Offers opening : 20-07-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_SWZ 03.07.2023.docx docx 112.52 2023-07-03 11:01:00 Proceeding
08db7b97-db23-5dea-d225-4f0012a2dd2a ogł. o zamówieniu.pdf pdf 145.26 2023-07-03 11:01:00 Proceeding
Pozwolenie na budowę z klauzulą-etap II.pdf pdf 664.5 2023-07-03 11:01:00 Proceeding
umowa na windę zał. nr 7 03.07.2023.docx docx 58.57 2023-07-03 11:01:00 Proceeding
dokumentacja techniczna.zip zip 6668.65 2023-07-03 11:01:00 Proceeding
przedmiary właściwe.zip zip 161.13 2023-07-03 11:01:00 Proceeding
SWTiORB.zip zip 47136.68 2023-07-03 11:01:00 Proceeding
załaczniki 1-6 oraz 11.zip zip 134 2023-07-03 11:01:00 Proceeding
Informacja o terminie wizji lokalnej.docx docx 13.49 2023-07-04 14:26:13 Public message
_Rehabilitacja_WINDA architektura.pdf pdf 323.7 2023-07-17 14:58:16 Public message
1_SWZ 17.07.2023.docx docx 112.75 2023-07-17 14:58:16 Public message
ogłoszenie o zmianie ogł. termin składania ofert i warunek - winda.pdf pdf 41.85 2023-07-17 14:58:16 Public message
oswiadczenie aktualizacja - załącznik nr 3 17.07.2023.docx docx 18.76 2023-07-17 14:58:16 Public message
pytania i odpowiedzi winda 17.07.23 -zalaczniki.docx docx 3388.67 2023-07-17 14:58:16 Public message
informacja z otwarcia ofert.docx docx 263.49 2023-07-20 12:10:21 Public message
informacja z otwarcia ofert.docx docx 264.8 2023-07-20 12:25:03 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 288.93 2023-08-03 13:20:30 Public message

Announcements

2023-08-03 13:20 Katarzyna Okoń Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-07-20 12:25 Katarzyna Okoń Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].docx

2023-07-20 12:10 Katarzyna Okoń Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].docx

2023-07-20 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 354 532,05 zł brutto
2023-07-17 14:58 Katarzyna Okoń Wyjaśnienia treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

_Rehabilitacja_WINDA [...].pdf

1_SWZ 17.07.2023.doc [...].docx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

oswiadczenie aktuali [...].docx

pytania i odpowiedzi [...].docx

2023-07-04 14:26 Katarzyna Okoń Informacja o terminie wizji lokalnej

Informacja o termini [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 716