Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 06 z Z/I Julków/ 2023

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 03-07-2023 09:32:00
Placing offers : 03-08-2023 10:00:00
Offers opening : 03-08-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.48 2023-07-03 09:32:00 Proceeding
espd-request.xml xml 135.61 2023-07-03 09:32:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 371.33 2023-07-03 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ -Formularz ofertowy.xlsx xlsx 15.8 2023-07-03 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 303.31 2023-07-03 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy.pdf pdf 88.46 2023-07-03 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy.pdf pdf 69.35 2023-07-03 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy.pdf pdf 63.88 2023-07-03 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do umowy.pdf pdf 104.91 2023-07-03 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.98 2023-07-03 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.92 2023-07-03 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 39.5 2023-07-03 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie na podst. art. 125.docx docx 18.69 2023-07-03 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 25.87 2023-07-03 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.7 2023-07-03 09:32:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 103.35 2023-08-03 11:16:26 Public message
Informacja o wyniku postępowania Platforma.pdf pdf 77.99 2023-08-08 13:44:45 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 121.58 2023-08-25 10:14:47 Public message

Announcements

2023-08-25 10:14 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-08-08 13:44 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-08-03 11:16 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-03 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1 - 788 000,00 zł netto/851 040,00 zł brutto,
Zadanie 2 - 788 000,00 zł netto/ 851 040,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 596