Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.33.2023 Dalki - przebudowa rowu melioracyjnego w porozumieniu z Miastem Gniezno Ogłoszenie nr 2023/BZP 00280581/01 z dnia 2023-06-28

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 28-06-2023 21:19:00
Placing offers : 13-07-2023 09:00:00
Offers opening : 13-07-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załączniki_edytowalne.doc doc 176.5 2023-06-28 21:19:00 Proceeding
PT+SST(3).zip zip 1053.38 2023-06-28 21:19:00 Proceeding
kosztorys_ofertowy.pdf pdf 402.91 2023-06-28 21:19:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023BZP 0028058101 z dnia 2023-06-28.pdf pdf 116.75 2023-06-28 21:19:00 Proceeding
SWZ_28.06.2023.pdf pdf 639.74 2023-06-28 21:19:00 Proceeding
Załącznik_nr_6_umowa_wzór.pdf pdf 500.25 2023-06-28 21:19:00 Proceeding
SWZ - zmiana z 4.07.2023.pdf pdf 641.05 2023-07-04 16:45:09 Public message
Ogłoszenie nr 2023 BZP 00289507 01 - zmiana z 4.07.2023.pdf pdf 43.92 2023-07-04 16:45:09 Public message
zestawienie_ofert_13.07.2023 publiczne.pdf pdf 222.72 2023-07-13 12:14:21 Public message
wybór_oferty_31.07.2023.pdf pdf 101.44 2023-07-31 14:17:37 Public message

Announcements

2023-07-31 14:17 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dalki - przebudowa rowu melioracyjnego w porozumieniu z Miastem Gniezno
Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dalej Pzp, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych, Justyna Nizioł-Zacharzewska
Zalesie 15, 88-420 Rogowo
która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00

wybór_oferty_31.07.2 [...].pdf

2023-07-13 12:14 Krzysztof Kaźmierski Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) , zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu - w załączeniu

zestawienie_ofert_13 [...].pdf

2023-07-13 07:15 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 222 ust 4 PZP informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 500 000,00 zł brutto.
2023-07-05 08:13 Martyna Wolniewicz Poniżej pytanie zadane do postępowania:
Pytanie 2
Czy Zamawiający uzna doświadczenie zawodowe, prace związane z budową kanalizacji deszczowej

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wskazane doświadczenie.
2023-07-04 16:45 Martyna Wolniewicz Poniżej pytanie zadane do postępowania:

Pytanie 1
Dzień dobry, proszę o sprecyzowanie zakresu robót. W SWZ punkt IV. wskazane są działki 30/1, 31, 19, 9 (etap I i II projektu), natomiast załączono kosztorys dla etapu I (działki 30/1 i 31).

Odpowiedź:
przedmiot zamówienia obejmuje zakres wskazany w dokumentacji projektowej jako etap I. W celu doprecyzowania zapisów Zamawiający udostępnia skorygowane dokumenty.

SWZ - zmiana z 4.07. [...].pdf

Ogłoszenie nr 2023 B [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 557