Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z Z/I Bełchatów / 2023

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 28-06-2023 09:37:00
Placing offers : 01-08-2023 10:00:00
Offers opening : 01-08-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.26 2023-06-28 09:37:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 359.84 2023-06-28 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 15.45 2023-06-28 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy.7z 7z 558.48 2023-06-28 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 16.05 2023-06-28 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.13 2023-06-28 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 38.5 2023-06-28 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie na podst. art. 125.docx docx 17.46 2023-06-28 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 25.87 2023-06-28 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.36 2023-06-28 09:37:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 82.91 2023-06-28 10:03:09 Proceeding
espd-request.xml xml 251.54 2023-06-28 10:03:09 Proceeding
Odpowiedzi 19.07.2023.pdf pdf 44.19 2023-07-19 12:49:30 Public message
balast posortowniczy.jpg jpg 6817.23 2023-07-19 12:49:30 Public message
po produkcji paliw alternatywnych - frakacja cięzka.jpg jpg 6849.34 2023-07-19 12:49:30 Public message
Rozdrobnione gabaryty.jpg jpg 3113.4 2023-07-19 12:49:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 57.93 2023-08-01 11:00:36 Public message
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA -platforma.pdf pdf 63.98 2023-08-11 11:25:04 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 122.8 2023-08-25 12:33:45 Public message

Announcements

2023-08-25 12:33 Gabriela Watała Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-08-11 11:25 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania (unieważnienie).

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2023-08-01 11:00 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-01 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 684 000,00 zł net / 738 720,00 zł brutto, z wyszczególnieniem na poszczególne zadania:
- zadanie nr 1: 342 000,00 zł net / 369 360,00 zł brutto,
- zadanie nr 2: 342 000,00 zł net / 369 360,00 zł brutto.
2023-07-19 12:49 Barbara Dąbrówka Odpowiedź 19.07.2023 r. oraz zdjęcia.

Odpowiedzi 19.07.202 [...].pdf

balast posortowniczy [...].jpg

po produkcji paliw a [...].jpg

Rozdrobnione gabaryt [...].jpg

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 720