Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/93/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 93/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 26-06-2023 15:26:00
Placing offers : 01-08-2023 11:00:00
Offers opening : 01-08-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

 • Gmina Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
 • Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego, ul. Kościuszki 6, 09- 402 Płock;
 • Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z o.o., ul. Norbertańska 2, 09- 400 Płock;
 • Płocka Galeria Sztuki, ul. Sienkiewicza 36, 09-400 Płock;
 • Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów, ul. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock;
 • Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o., Pl. Stary Rynek 5, 09- 400 Płock;
 • Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock;
 • Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock;
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., Pl. Papieskiej Celebry 1, 09-400 Płock;
 • Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Kwiatka 5, 09-410 Płock;
 • Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-400 Płock;
 • Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock;
 • Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A., ul. Łukasiewicza 39, 09- 400 Płock;
 • Rynex Sp. z o.o., ul. 1 Maja 7a, 09-402 Płock;
 • Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock.

 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

·       Zadawania pytań do SWZ

·       Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

·       Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

·       tel. 22 101 02 02

·       e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:93:2023.pdf pdf 568.43 2023-06-26 15:26:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:93:2023.zip zip 2489.85 2023-06-26 15:26:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 254.16 2023-06-26 15:26:00 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 93 GZ EE 2023_V01.pdf pdf 248.95 2023-07-10 19:14:01 Public message
SWZ + Załaczniki - VOL:EE:93:2023-sprostowanie_12_07_23.zip zip 2596.41 2023-07-12 16:55:38 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 93 GZ EE 2023_V02.pdf pdf 142.98 2023-07-27 13:18:09 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_93_GZEE.pdf pdf 141.97 2023-08-01 11:07:16 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_93.pdf pdf 170.16 2023-08-01 11:37:40 Public message
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_GZ-93_v01.pdf pdf 178.11 2023-08-31 15:25:33 Public message

Announcements

2023-08-31 15:25 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCIACH I-III + ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI IV ZAMÓWIENIA

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2023-08-01 11:37 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2023-08-01 11:07 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia.

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-07-27 13:18 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.
Data wpływu: 26.07.2023 r.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2023-07-12 16:55 Roman Bartyzel Sprostowanie SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na podstawie udzielonych odpowiedzi na wnioski Wykonawców. Termin wskazany na złożenie ofert pozostaje bez zmian.

SWZ + Załaczniki - V [...].zip

2023-07-10 19:14 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 948