Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 17/Z-58/7356/PN/2023/D Dostawa do siedziby Zamawiającego kompletnego systemu nawigacji satelitarnej, dla Bezzałogowego Statku Powietrznego klasy „mini”, przystosowanego do wojskowego modułu kryptograficznego, z emulatorem SAASM

Deadlines:
Published : 23-06-2023 13:06:00
Placing offers : 04-07-2023 10:00:00
Offers opening : 04-07-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.89 2023-06-23 13:06:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 738.36 2023-06-23 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 38.12 2023-06-23 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 378.46 2023-06-23 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.docx docx 43.78 2023-06-23 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.pdf pdf 363.07 2023-06-23 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 26.12 2023-06-23 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 350.62 2023-06-23 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 24.36 2023-06-23 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 336.35 2023-06-23 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.doc doc 49.5 2023-06-23 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 442.01 2023-06-23 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 25.68 2023-06-23 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 333.06 2023-06-23 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie sankcyjne.docx docx 27.73 2023-06-23 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie sankcyjne.pdf pdf 431.89 2023-06-23 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 25.5 2023-06-23 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 339.36 2023-06-23 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 476.89 2023-06-23 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 287.84 2023-06-23 13:06:00 Proceeding
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.pdf pdf 328.62 2023-06-30 10:40:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 94.95 2023-07-04 12:03:03 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 190.97 2023-07-13 14:27:42 Public message

Announcements

2023-07-13 14:27 Katarzyna Bagińska Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Z poważaniem
Katarzyna Bagińska

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-07-04 12:03 Iwona Łaszewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-04 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia publicznego zamierza przeznaczyć kwotę gross 184500 zł
2023-06-30 10:40 Iwona Łaszewska Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 394