Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PODN.ZP.321.11.2023 Przeprowadzenie szkolenia w formie hybrydowej dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych województwa pomorskiego realizowanych w ramach Funduszu Pomocowego dla uczniów z Ukrainy

Deadlines:
Published : 22-06-2023 13:21:00
Placing offers : 03-07-2023 11:00:00
Offers opening : 03-07-2023 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. 7 wykaz osób.docx docx 77.05 2023-06-22 13:21:00 Proceeding
Zał. 8 oświadczenie ZUS.docx docx 79.66 2023-06-22 13:21:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 60.92 2023-06-22 13:21:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 4558.92 2023-06-22 13:21:00 Proceeding
Zał. 1 opis przedmiotu.pdf pdf 124.33 2023-06-22 13:21:00 Proceeding
Zał. 2 formularz ofertowy.docx docx 78.06 2023-06-22 13:21:00 Proceeding
Zał. 3 nota biograficzna.docx docx 77.83 2023-06-22 13:21:00 Proceeding
Zał. 4 oświadczenie o wykluczeniu.docx docx 76.98 2023-06-22 13:21:00 Proceeding
Zał. 5 projekt umowy.pdf pdf 1007.38 2023-06-22 13:21:00 Proceeding
Zał. 6 program szkolenia.docx docx 75.79 2023-06-22 13:21:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 167.06 2023-07-03 13:26:59 Public message
Zawiadomienie o wyniku.pdf pdf 193.4 2023-07-03 13:28:02 Public message
Ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 53.68 2023-07-04 09:57:23 Public message

Announcements

2023-07-04 09:57 Anna Sobczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2023-07-03 13:28 Anna Sobczyk Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2023-07-03 13:26 Anna Sobczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-27 11:42 Dorota Mamrot Na realizacje przedmiotu zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć łącznie 12.000,00 brutto. Moduł 1 - 4.000,00; moduł 2 - 4.000,00; moduł 3 - 4.000,00

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 327