Proceeding: ZP/L/8A/23 Dostawy kwasu solnego.

Monika Kaczmara
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Gliwice
Deadlines:
Published : 22-06-2023 11:14:00
Placing offers: 22-06-2023 11:15:00
Procedure: UE - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zamawiający zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ustawy PZP.

Wszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów w toku negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" 

 

Pliki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS121-383077-pl-ts (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia).pdf pdf 109.12 2023-06-28 10:10:19 Public message

Announcements

2023-06-28 10:10 Monika Kaczmara Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

2023-OJS121-383077-p [...].pdf

The number of page views: 169