Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GKiOŚ.271.11.2023 Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Kamionka Wielka II

Deadlines:
Published : 21-06-2023 15:08:00
Placing offers : 06-07-2023 09:00:00
Offers opening : 06-07-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 171.31 2023-06-21 15:08:00 Proceeding
1. SWZ - Modernizacja dróg gminnych II.pdf pdf 11482.05 2023-06-21 15:08:00 Proceeding
1.1. zał. nr 1 - Dokumentacja techniczna.zip zip 7082.91 2023-06-21 15:08:00 Proceeding
1.2. zał. nr 2 - Wzór umowy.pdf pdf 503.3 2023-06-21 15:08:00 Proceeding
1.3.-1.9. zał. nr 3-9.zip zip 360.55 2023-06-21 15:08:00 Proceeding
1.Wyjaśnienia treści SWZ - 03.07.2023 r..pdf pdf 154.35 2023-07-03 15:13:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #783475.pdf pdf 187.46 2023-07-06 13:42:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #791272.pdf pdf 188.28 2023-07-18 12:29:25 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych_GKiOŚ.271.11.2023_Zad_1_i_2.pdf pdf 160.36 2023-07-21 14:43:45 Public message

Announcements

2023-07-21 14:43 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (Zadanie 1, 2).

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-07-18 12:29 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-06 13:42 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-06 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 600 000,00 zł brutto, w tym: Zadanie 1 - 300 00,00 zł gross i Zadanie 2 - 300 000,00 zł brutto.
2023-07-03 15:13 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia z dnia 03.07.2023 r.

1.Wyjaśnienia treści [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 464