Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.32.2023 Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej ( bieżnia okólna, skocznia oraz rzutnia) przy szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych gmina Gniezno_postępowanie_2

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 21-06-2023 20:31:00
Placing offers : 10-07-2023 14:00:00
Offers opening : 10-07-2023 14:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PT+SST(1).zip zip 20805.17 2023-06-21 20:31:00 Proceeding
projekt_umowy_21.06.2023.pdf pdf 595.3 2023-06-21 20:31:00 Proceeding
SWZ_21.06.2023.pdf pdf 620.89 2023-06-21 20:31:00 Proceeding
załączniki_edytowalne.doc doc 184 2023-06-21 20:31:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023 BZP 00269802 01 z dnia 2023-06-21.pdf pdf 125.91 2023-06-21 20:31:00 Proceeding
SWZ_21.06.2023 — zmiana z 6.07.2023.pdf pdf 619.99 2023-07-06 08:46:44 Proceeding
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 38.86 2023-07-06 08:46:44 Proceeding
kosztorys_ofert+przedmiar_bieżnia_2_zm.22.06.2023.pdf pdf 488.27 2023-06-22 20:43:38 Public message
zgoda_zmiany_proj.pdf pdf 64.25 2023-06-22 20:43:39 Public message
Uniewżnienie publiczne.pdf pdf 227.74 2023-07-10 14:35:15 Public message

Announcements

2023-07-10 14:35 Martyna Wolniewicz Zamawiający na podstawie art. 254 pkt 2 oraz art. 260 ust. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (bieżnia okólna, skocznia oraz rzutnia) przy szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych gmina Gniezno_postępowanie_2.

Uniewżnienie publicz [...].pdf

2023-07-10 14:34 Martyna Wolniewicz wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 222 ust 4 pzp informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 745 000,00 zł brutto.
2023-07-06 08:48 Martyna Wolniewicz KOMUNIKAT ZAMAWIAJĄCEGO
Zmianie ulega termin składnia ofert. Obowiązujący termin to 10.07.2023 r. godz. 14.00
2023-06-22 20:43 Krzysztof Kaźmierski Projektant obiektu wyraził zgodę na zmiany w projekcie. W związku z powyższym Zamawiający dokonał stosownych zmian w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót jako w dokumencie pomocniczym do sporządzenia oferty przetargowej. Pliki w załączniku.

kosztorys_ofert+prze [...].pdf

zgoda_zmiany_proj.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 722