Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/92/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 92/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 21-06-2023 13:14:00
Placing offers : 25-07-2023 11:00:00
Offers opening : 25-07-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

 • Powiat Tatrzański, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane;
 • Powiatowy Urząd Pracy, ul. Stolarczyka 14, 34-500 Zakopane;
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem, ul. Nowotarska 45, 34-500 Zakopane;
 • Gmina Kościelisko, ul. Nędzy Kubińca 101, 34-511 Kościelisko;
 • Polskie Tatry S. A., ul. Droga do Białego 7C, 34-500 Zakopane;
 • Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska;
 • Gmina Miasto Zakopane, ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane;
 • Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane;
 • Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane;
 • TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., ul. Szymony 17a, 34-500 Zakopane;
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem, os. Łukaszówki 4A, 34-500 Zakopane;
 • Zakopiańskie Centrum Kultury, ul. Chramcówki 35, 34-500 Zakopane;
 • Gmina Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin;
 • Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34- 520 Poronin;
 • Gminna Biblioteka Publiczna im. J. Kasprowicza w Poroninieul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin;
 • Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Józefa Piłsudskiego 9, 34-520 Poronin;
 • Gmina Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec;
 • Gminny Ośrodek Kultury im. gen. bryg. Andrzeja Galicy w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 363, 34-425 Biały Dunajec;
 • Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Białym Dunajcuul. Jana Pawła II 201, 34-425 Biały Dunajec;
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanemul. Orkana 2, 34-500 Zakopane.

 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

·       Zadawania pytań do SWZ

·       Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

·       Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

·       tel. 22 101 02 02

·       e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 260.18 2023-06-21 13:14:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:92:2023.pdf pdf 567.32 2023-06-21 13:14:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:92:2023.zip zip 1599.4 2023-06-21 13:14:02 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 92 GZ EE 2023_V01.pdf pdf 173.67 2023-07-10 15:45:22 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 92 GZ EE 2023_V02.pdf pdf 207.39 2023-07-12 22:48:16 Public message
Opis Przedmiotu Zamówienia + Formularze cenowe_sprostowanie_21.07.23.zip zip 362.54 2023-07-21 12:20:30 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_92_GZEE.pdf pdf 181.34 2023-07-25 11:04:11 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_92.pdf pdf 244.88 2023-07-25 11:39:14 Public message
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_GZ-92_v01.pdf pdf 232.36 2023-08-25 14:12:51 Public message

Announcements

2023-08-25 14:12 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2023-08-25 14:10 Roman Bartyzel The message was withdrawn by the Buyer.
2023-07-25 11:39 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2023-07-25 11:04 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-07-21 12:20 Roman Bartyzel Sprostowanie Formularzy Cenowych.
W załączniku nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu zamówienia, prognozowane zapotrzebowanie energii elektrycznej na 2024 i 2025 dla taryfy Cxx, Gxx zostało zsumowane z pominięciem jednostki: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.
Tym samym wskazane zostało błędne szacunkowe zapotrzebowanie energii w załącznikach 2.a oraz 2.b- formularz cenowy. Pełnomocnik Zamawiających dokonuje sprostowania w/w formularzy cenowych. Termin wskazany na złożenie oferty pozostaje bez zmian.

Opis Przedmiotu Zamó [...].zip

2023-07-12 22:48 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty. (Data wpływu: 11.07.23 r.)

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2023-07-10 15:45 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1173