Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5/ZP/2023 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz ujęcia wody w miejscowości Karpa

Deadlines:
Published : 19-06-2023 14:46:00
Placing offers : 10-07-2023 10:00:00
Offers opening : 10-07-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 5zp2023.pdf pdf 48.66 2023-06-19 14:46:00 Proceeding
SWZ 5zp2023 .pdf pdf 518.85 2023-06-19 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - PFU.zip zip 3369.86 2023-06-19 14:46:00 Proceeding
zał 2-6, 8, 9 do SWZ.zip zip 419.11 2023-06-19 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 355.55 2023-06-19 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do umowy - oświadczenie końcowe podwykonawcy.doc doc 91.5 2023-06-20 09:44:42 Proceeding
Załącznik nr 5 do umowy - karta gwarancyjna.pdf pdf 115.65 2023-06-20 09:45:13 Proceeding
2023_BZP 00284230_01.pdf pdf 49.12 2023-06-30 13:28:45 Public message
Odpowiedź na zapytanie 1,2.pdf pdf 132.67 2023-06-30 13:28:45 Public message
informacja z otwarcia ofert 5zp2023.pdf pdf 107.65 2023-07-10 10:09:20 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 5zp2023.pdf pdf 104.04 2023-07-11 10:41:34 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 5zp2023.pdf pdf 104.04 2023-10-19 11:10:13 Public message

Announcements

2023-10-19 11:10 Katarzyna Żęgota Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 5/ZP/2023.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-07-11 10:41 Katarzyna Żęgota W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 5/ZP/2023.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-07-10 10:09 Katarzyna Żęgota W załączeniu informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr 5/ZP/2023.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-10 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 3 034 383,00 zł brutto.
2023-06-30 13:28 Katarzyna Żęgota W załączeniu odpowiedź na zapytanie nr 1 oraz nr 2 do treści SWZ wraz ze zmianą terminu składania ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

2023_BZP 00284230_01 [...].pdf

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)

The number of page views: 657