Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przetarg 10/2023 Zakup fabrycznie nowej ładowarki kołowej i dostawa do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Deadlines:
Published : 19-06-2023 09:47:00
Placing offers : 17-07-2023 09:00:00
Offers opening : 17-07-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.06.2023r. pod Nr 2023 – 094475

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.06.2023r. pod Nr 2023/S 116 – 363928


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.66 2023-06-19 09:47:00 Proceeding
SWZ + załączniki.zip zip 768.87 2023-06-19 09:47:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi (1).pdf pdf 65.25 2023-06-22 11:09:47 Public message
Pytania i odpowiedzi (2).pdf pdf 30.34 2023-06-30 10:22:53 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 34.57 2023-07-17 09:12:34 Public message
Informacje po otwarciu ofert.pdf pdf 40.81 2023-07-17 11:45:17 Public message
Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 60.63 2023-07-25 12:20:14 Public message

Announcements

2023-07-25 12:20 Maciej Kutrzyk Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej ofert

Ogłoszenie dot. wybo [...].pdf

2023-07-17 11:45 Maciej Kutrzyk Informacje po otwarciu ofert (art. 222 ust. 5 ustawy PZP)

Informacje po otwarc [...].pdf

2023-07-17 09:12 Maciej Kutrzyk Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (art. 222 ust. 4 ustawy PZP)

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-06-30 10:22 Maciej Kutrzyk Pytania i odpowiedzi (2)

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-06-22 11:09 Maciej Kutrzyk Pytania i odpowiedzi (1)

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 704